XXII CIESZYŃSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Administrator

 

 

 

REGULAMIN
XXII CIESZYŃSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

 

ORGANIZATOR: Turystyczny Klub Kolarski PTTK "ONDRASZEK"

PATRONAT HONOROWY:

  • Burmistrz miasta Cieszyna p. Gabriela Staszkiewicz
  • Prezes Honorowy Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie p. Ryszard Mazur
  • Wójt Gminy Goleszów p. Sylwia Cieślar

PATRONAT MEDIALNY: Głos Ziemi Cieszyńskiej

 

CEL: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja turystyki rowerowej, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic.

UCZESTNICTWO: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują w kaskach rowerowych oraz pod opieką osób dorosłych.

START: dnia 26.05.2019 r. o godz.10.00 Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków ul. Mostowa, sekretariat czynny od godz.8.30. Przed startem będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania rowerów przez Straż Miejską (o ile negocjacje zakończą się pomyślnie).

META: restauracja "Markiz" Góra Chełm w Goleszowie czynna od godz. 12.30 do 16.00. Na mecie zostaną rozegrane konkursy rekreacyjne oraz loteria.

ZGŁOSZENIA: Zapisy od 15.05. w Oddziale PTTK "Beskid Śląski" ul. Głęboka 56 i Biurze Turystyki Kwalifikowanej "Ondraszek" ul. Bobrecka 2a w godzinach urzędowania. Dodatkowo w dniu imprezy w miejscu startu (do wyczerpania świadczeń).

WPISOWE: 10 zł od osoby, dzieci do lat 10 lat (2009-2014) 5 zł, poniżej 5 lat tj. urodzone po 28.05.2014r. nieodpłatnie.

ŚWIADCZENIA: pamiątka rajdowa, ciepły posiłek oraz herbata na mecie, ubezpieczenie, ewentualna pomoc medyczna, prawo do udziału w konkursach oraz loterii fantowej. Możliwość uczestnictwa w rowerowej grze terenowej polegającej na odgadnięciu hasła rajdu zaszyfrowanego w terenie na podstawie otrzymanej na starcie karty rajdowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.

NAGRODY: puchar dla najliczniejszej "Rajdowej rodziny", nagroda rzeczowa dla "Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie", nagroda rzeczowa dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu "Rajdowego Juniora", puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej, puchary dla uczestników z najdalszych miejscowości, upominki dla zwycięzców w rozegranych konkursach, upominki dla zwycięzców rowerowej gry terenowej.

TRASA: przejazd w jedną stronę do 15 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny. Uczestnicy rowerowej gry terenowej pokonują trasę wg indywidualnego wyboru.

UWAGI ORGANIZACYJNE: przejazd w grupach do 15 osób różnymi trasami, w tempie turystycznym i pod opieką przewodników klubowych. Uczestnicy rowerowej gry terenowej jadą samodzielnie na własną odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących. Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność. Zgłoszenie i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

UBEZPIECZENIE: obejmuje również powrót, dla członków PTTK z opłaconymi składkami organ. ubezpieczenie NW.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA CIESZYNA

 

R u s z a j z nami – bo warto!