II Dzień Dziecka

Rechtór

2.06.2019 r.

 

SPRAWOZDANIE Z RAJDU
"II ROWEROWY DZIEŃ DZIECKA Z ONDRASZKIEM"

 

Dnia 02 czerwca 2019r. przy pięknej pogodzie z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wycieczkę rowerową dla dzieci wraz z opiekunami na trasie Cieszyn-Puńców. Start zorganizowano na płycie rynku, a metę na boisku LKS w Puńcowie. Szkoły podstawowe w Cieszynie otrzymały wyprzedzająco komplet informacji o tej inicjatywwie, a w tygodniu poprzedzającym została zaanonsowana w "Wiadomościach Ratuszowych", mediach społecznościowych i na afiszach rozmieszczonych na słupach cieszyńskiej sieci informacji wizualnej.

Celem rajdu była promocja turystyki rowerowej wśród najmłodszego pokolenia, poznanie walorów krajoznawczych okolicy, popularyzacja wiedzy o swoim mieście oraz przypomnienie praw i obowiązków rowerzysty w ruchu drogowego.

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Cieszyna p. Gabriela Staszkiewicz oraz Starosta Cieszyński p. Mieczysław Szczurek. Komandorem rajdu był "Olo" Aleksander Sorkowicz. W rajdzie udział wzięło ponad 50 dzieci wraz z opiekunami, a obsługę zapewnił 9-osobowy zespół klubowych działaczy. O godz.10.00 kolorowy peleton wystartował w kierunku ul. J. Łyska, przy czym w miejscach newralgicznych bezpieczeństwo zapewnił patrol Straży Miejskiej. Przed wyjazdem na dalsza trasę dokonano podziału uczestników na małe grupki poruszające się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a ich przejazd pilotowali klubowi działacze. Dłuższy postój odbył się w Puńcowie w skansenie powozów p. Lacelów, gdzie gospodarz zaprezentował swój ciekawy i bogaty zbiór powozów oraz innych eksponatów prezentujących dawne rzemiosło i sprzęty używane w gospodarstwie.

Następny postój zaplanowano przy zabytkowym kościele pw. św. Jerzego, którego 500-lecie uroczyście obchodzono w ubiegłym roku. Historię tej cennej świątyni interesująco przybliżył ks. proboszcz.

Po przybyciu na metę uczestnicy otrzymali ciepły posiłek Na wstępie Zbigniew Pawlik prezes klubu przekazał kilka uwag dotyczących zasad poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym w oparciu o przykłady wzięte z życia.

Następnie rozegrano następujące konkursy, w których zwyciężyli:

 • Konkurs rzutkami ringo
  1. Maksymilian Słonka,
  2. Tymoteusz Turoń,
  3. Tomasz Boruta
 • Konkurs "łowienie rybek w suchym stawie"
  1. Piotr Piotruszek
  2. Tomasz Boruta
  3. Nina Kosek
 • Konkurs rowerowy tor przeszkód kat. chłopcy
  1. Tomasz Boruta,
  2. Maksymilian Słonka,
  3. Filip Penkala
 • Konkurs rowerowy tor przeszkód kat. dziewczęta
  1. Nina Kosek
  2. Zosia Ryszkowska
  3. Gabrysia Urbańczyk
 • Konkurs wiedzy "Czy znasz swoje miasto"
  1. Maksymilian Słonka
  2. Dominik Weres
  3. Marcin Socha
 • Konkurs odgadywanie hasła
  1. Tomasz Boruta
  2. Maksymilian Słonka
  3. Zosia Ryszkowska

Zbiorowym wysiłkiem rozwiązano również hasło zaszyfrowane w okolicznościowej krzyżówce.

Zwycięzcy w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe. Puchar dla najmłodszego uczestnika jadącego na rowerze otrzymał Dawid Golasowski, a nagrodę rzeczową dodatkowo Robert Kowalczyk. Nagrodzono również najmłodszego uczestnika rajdu. Był nim Sebastian Werez (rocznik 2016). Puchar Burmistrza Miasta otrzymała 7-osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1.

Na zakończenie wszyscy mali uczestnicy zostali obdarowani drobnymi pamiątkami, a rodzice i opiekunowie mapami Ziemi Cieszyńskiej, które z powodzeniem mogą służyć planowaniu następnych samodzielnych wypraw rowerowych.

Rajd mógł zostać zrealizowany dzięki życzliwej pomocy następujących instytucji oraz firm:

Urząd Miejski Cieszyn
Starostwo Powiatowe z Cieszyna
Pizzernia "Palermo" Cieszyn
Sklep jubilerski "Kleoptara"
Sklep rowerowy "Totem"
oraz innych

a zwłaszcza dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu członków Turystycznego Klubu Kolarskiego "Ondraszek", którzy zapewnili pełną organizację oraz obsługę tego wydarzenia.

 

{GALERIA ZDJĘĆ - foto. "Paparazzi"]

{GALERIA ZDJĘĆ - foto. "Rechtór"]

 

Zbigniew Pawlik
Prezes TKK PTTK "Ondraszek"