50 Informator Jubileuszowy

Rechtór

Informator jubileuszowy
treść zatwierdzona na zebraniu zarządu klubu 06.01.2016r.
+ dod. wspomnienie śp. Stanisława Pawlika

Stan na dzień 04.04.2016

Temat

Autor

Uwagi

Ilość stron A-4

Słowo wstępne prezesa O/PTTK

Jacek Tyczkowski, Ryszard Mazur

przekazał J.Tyczkowski

1

Słowo wstępne kolejnych szefów klubu

Władysław i Emilia Sosnowie, Andrzej Słota, Zbigniew Pawlik

--

Statystyczny obraz klubowicza

Zbigniew Pawlik

wykonano

4

Wypisy z ondraszkowych annałów c.d.

Zbigniew Pawlik

Kalendarz wydarzeń w układzie chronologicznym w latach 2005-2015 na podstawie kronik - wykonano

29

Współpraca z PTTS BS w RCZ

Halina Twardzik

przekazała H. Twardzik

3

Artykuł wspomnieniowy oraz Klub w optyce Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej woj. śląskiego

Członek honorowy klubu Stanisław Radomski

???

Artykuły wspomnieniowe

Członkowie klubu

Propozycja: J.Salecki (odmowa), M. Karski obecny przy założeniu klubu - przekazał L.Nowak

1

Historia klubu w skrótowym spojrzeniu

Władysław i Emilia Sosnowie 2 artykuł, Andrzej Słota 3 artykuły Zbigniew Pawlik 1 artyk.

Przedruk cyklu artykułów przygotowywanych do WR - przekazał W. Sosna

4

Lista przodowników turystki kolarskiej –aktualizacja

Zbigniew Pawlik

Całościowy z wyróżnieniem aktualnych - wykonano

1

Wykaz członków klubu

Barbara Toman

Suplement za lata 2006-2015 - wykonano

1

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak

Andrzej Nowak

Sprawozdanie z całego okresu działania TRW - wykonano

2

Fotoreportaż

Zbigniew Pawlik, Piotr Hamera

Wybór zdjęć z wydarzeń w latach 2006-2015 w formie załącznika – płyty DVD przygotowano do przekazania do P.Hamera

Strony tytułowa wewnętrzna

Hasło na ta stronę: życie jest jak jazda na rowerze: jeżeli chcesz utrzymać równowagę nie może się zatrzymywać

Tytułowa-wewnętrzna całostronicowe cz.b. zdjęcie W.Sosnów z wstawkami A.Słota i Z.Pawlik + zyczenia

1

Spis treści

1

Hymn Ondraszka

wykonano

1

Wspomnienie śp. Stanisława Pawlika,

Córka St.Pawlika, A.Nowak Ziołowy

Nota biograficzna - wykonano do uzupełnienia A.Nowak (rękopis)

2

Ballada bicyklowo

Bolesław Fukała

Wiersz

1

RAZEM

52