Regulamin XX Jubileuszowego Cieszyńskiego Rodzinnego Rajdu Rodzinnego

REGULAMIN
XX JUBILEUSZOWEGO CIESZYŃSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

ORGANIZATOR: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK”

WSPÓŁPRACA: Urząd Miasta Cieszyna

PATRONAT HONOROWY:

  • Burmistrz miasta Cieszyna p. Ryszard Macura
  • Starosta Cieszyński p. Janusz Król
  • Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie p. Jacek Tyczkowski
  • Wójt Gminy Goleszów p. Krzysztof Glajcar

CEL: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja turystyki rowerowej, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic.

UCZESTNICTWO: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

START: dnia 25.06.2017r. o godz.10.00 Rynek Cieszyn sekretariat czynny od godz.8.30.

META: Gospodarstwo Agroturystyczne Etno Chata Topolej Goleszów ul. Wiejska 44 czynna od godz. 13.00 do 16.00. Na mecie zostaną rozegrane konkursy rekreacyjno-sportowe dla różnych grup wiekowych.

ZGŁOSZENIA: Wcześniejsze zapisy od 22.05. możliwe w Cieszyńskim Centrum Informacji (podcienia Ratusza) oraz w O/PTTK ul. Głęboka 56 w godz. urzędowania, dodatkowo w dniu imprezy od godz. 8.30 - 9.30 w miejscu startu (pamiątkowa koszulka rajdowa wyłącznie do wyczerpania zapasów w poszczególnych rozmiarach). W formie promocji rajdu w dniach 22-31.05 przy opłacie wpisowego istnieje możliwość zamówienia koszulki w wybranym rozmiarze.

WPISOWE: 12 zł od osoby, dzieci do lat 10 tj. urodzone po 25.06.2007r. 6 zł.

ŚWIADCZENIA: pamiątkowa koszulka rajdowa, ciepły posiłek oraz herbata na mecie, ubezpieczenie i pomoc medyczna, prawo do udziału w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.

NAGRODY:

  • dla „Rajdowej rodziny”
  • dla „Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie”
  • dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu „Rajdowego Juniora”
  • dla „Rajdowych Seniorów”
  • dla Najliczniejszej grupy zorganizowanej
  • Upominki dla zwycięzców w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych.

TRASA: Przejazd w jedną stronę do 20 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje również powrót do miejsca zamieszkania.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

Przejazd w grupach 15 osobowych, różnymi trasami, w tempie turystycznym i pod opieką przodowników klubowych. W takcie przejazdu prosimy o założenie koszulki rajdowej.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących grupy.

Istnieje możliwość samodzielnego pokonania trasy i jednoczesnym udziale w rowerowej grze terenowej. Wówczas przejazd na własną odpowiedzialność przy bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu.

Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.

Zgłoszenie i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

UBEZPIECZENIE: PZU, dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW: Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Jedź z nami – bo warto!