OGŁOSZENIE

Paparazzi

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że wykonaliśmy drobną inwentaryzację stanu posiadania. W związku z kurczącym się miejscem na archiwalia oddamy w dobre ręce roczniki Informatora Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK z lat 1995-2003, łącznie 5 segregatorów. Jest to ciekawy materiał kolekcjonerski dokumentujący stan i aktywność poszczególnych klubów turystyki kolarskiej zrzeszonych w PTTK w tych latach.

Oferta ważna do końca października 2017r.

rechtór-zbyś