OGŁOSZENIE - 1.12.2018r.

Bystry

1.12.2018 r.

 

OGŁOSZENIE - 1.12.2018r.

 

Opis w późniejszym terminie

  1. Proszę wszystkich prowadzących klubowe wycieczki, którzy tego jeszcze nie zrobili, o uzupełnienie tabeli współzawodnictwa klubowego na rok 2018 oraz o dostarczenie sprawozdań z imprez do Prezesa(formę proszę uzgodnić ze Zbyszkiem).
  2. Osoby biorące udział w konkursie klubowym proszę o dostarczenie książeczek do weryfikacji z zaznaczonymi wycieczkami klubowymi i indywidualnymi do mnie lub pozostawienie u Basi do dnia 20 grudnia.
  3. Przodownicy TKol.podlegający weryfikacji powinni dostarczyć legitymacje do dnia 05.12.2018 do mnie lub do Basi do dnia 05.12.2018.
  4.  

     

    "Bystry"