REGULAMIN XX Jubileuszowego Rajdu do źródła Olzy

Administrator

 PTTS Beski Slaskilogo tkk ondraszek 140x140

 

 

 

 

 

REGULAMINXX Jubileuszowego Rajdu do źródła Olzy

 

ORGANIZATORZY:

 1. Turystyczny Klub Kolarski PTTK "ONDRASZEK"
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej
 3. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej
 4. PATRONAT HONOROWY: p. Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna
 5. PATRONAT MEDIALNY: "Głos" Gazeta Polaków w RCZ

CEL: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego turystów z RP i RCZ, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów, poznanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego, a zwłaszcza Trójwsi, realizacja hasła "turystyka bez granic".

UCZESTNICTWO: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w miejscu startu. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

START: dnia 15 maja 2022r. o godz.10.00 Lasek Miejski Jabłonków (Republika Czeska) sekretariat czynny od godz.9.00.

META: Pensjonat „Maria” Istebna Zaolzie czynna od godz. 14.00 do 16.00.

ZGŁOSZENIA: w dniu i miejscu startu.

WPISOWE: 20 zł lub 100 KC od osoby.

ŚWIADCZENIA: ciepły posiłek oraz herbata na mecie, zwiedzanie Izby Pamięci im Jerzego Kukuczki w Istebnej-Wilcze (2 km od naszej trasy). Okolicznościowa naklejka samoprzylepna i pieczątka.

NAGRODY: dla wyróżnionych osób wg uznania organizatorów, puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej ufundowany przez Wójta Gminy Istebna, Puchar dla rajdowego juniora ufundowany przez PTTS w RCZ.

TRASA: pilotowany przez Straż Miejską przejazd Jabłonków, Piosek, Bukowiec, przekroczenie granicy CZ-PL, grupowy przejazd do Istebnej-Wilcze i następnie pod Gańczorkę. dojście pieszo do źródła ok.500m. Powrót do Istebna Zaolzie (gdzie jest meta). Łącznie ok. 30 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

 • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Ubezpieczenie w własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Dzieci i młodzież są zobowiązani do używania kasku rowerowego, a pozostałych mocno do tego zachęcamy.
 • Zgłoszenie udziału przez wpłatę wpisowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Przejazd trasy w tempie turystycznym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

JEDŹ NAMI – BO WARTO !!!

 

Zachęcają organizatorzy