Aktualności

Spotkanie aktywu turystyki kolarskiej woj. śląskiego w Spytkowicach k. Andrychowa

Rechtór

15.02.2020 r.

 

Spotkanie aktywu turystyki kolarskiej woj. śląskiego
w Spytkowicach k. Andrychowa

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że jak długo istnieje Rada Regionalna Turystyki Kolarskiej woj. Śląskiego chyba mało kto słyszał, że w Andrychowie istnieje turystyka kolarska zorganizowana pod znakiem PTTK. Następnie należy wiedzieć, że nasz gospodarz jest drugim po Chrzanowie klubem z woj. małopolskiego, który złożył akces współpracy z Radą. A stało się to we wrześniu ub. roku.

Z taką, raczej fragmentaryczną wiedzą kilkudziesięciu przedstawicieli śląskich klubów kolarskich, w tym 5 Ondraszków pojawiło się w Ośrodku Sportów Konnych "Hubertus" w Sułkowicach koło Andrychowa. I od razu trzeba napisać, że przeżyliśmy niejedno pozytywne zaskoczenie.

Zebranych powitał burmistrz Andrychowa, który przedstawił dokonania i plany miasta w zakresie infrastruktury rowerowej oraz zaprosił do rowerowych peregrynacji po okolicy. Teren położony pomiędzy Oświęcimiem, Wadowicami i Kętami pozostaje dla większości z nas na razie nieodkryty, więc warto to zmienić. Następnie głos zabrał szef miejscowego Oddziału PTTK, który przybliżył historię Oddziału oraz miejscowego Klubu Turystyki Kolarskiej "Andrower". A powstał całkiem niedawno, bo w roku 2013, liczy ok. 15 członków, w tym 3 p.t.kol, i już ma na swoim koncie spore dokonania oraz sukcesy. Najwięcej współpracuje z środowiskiem turystów kolarzy z sąsiednich Wadowic.

W części informacyjnej Marek Koba szef Rady i przewodniczący Kom. Tur. Kol. ZG PTTK przedstawił działania Komisji, terminy i szczegóły najbliższych zlotów. Na temat UETC wypowiedział się wiceprezydent tej organizacji Staszek Karuga. Następnie przedstawiciele klubów omówili własne propozycje wypraw oraz nowo ustanowione odznaki turystyki kwalifikowanej. W tym kontekście głos zabrał również "Rechtór" promując świeżą inicjatywę klubu tj. odznakę "Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego", po czym rozdano cały posiadany zapas regulaminów odznaki. Druga część wypowiedzi dotyczyła odkurzenia propozycji zorganizowania kolejnego zlotu p.t.kol. w oparciu o bazę noclegową w Zembrzycach, o czym była już mowa parę lat temu na spotkaniu aktywu w Tychach. Zembrzyce położone są niedaleko od Andrychowa, tak więc organizacja rajdu również może mieć oparcie w miejscowych działaczach, co nadaje sprawie zupełnie nowy wymiar. Temat wzbudził zainteresowanie, więc zobaczymy jak się potoczy.

Po zakończeniu obrad organizatorzy zaprosili nas do podstawionych autokarów(!) i pojechaliśmy na krótką wycieczkę do miejscowości Osiek. I znów należy sobie uzmysłowić, że jest to debiut w historii spotkań aktywu w ramach Rady.

W tej ciekawej wsi dane nam było najpierw zwiedzić późnogotycki kościół drewniany pw. św. Andrzeja. Bardzo malowniczo położony na wysokiej skarpie kościół, choć nie jest użytkowany od pocz. XX w. zachował się z niezmienionej postaci, zachwycając barokowym wyposażeniem.

We wsi znajduje się też przecudnej urody pałac Rudzińskich z unikalnymi mauretańskimi wnętrzami. W 2009 r. wrócił jednak do swoich dawnych właścicieli i jako własność prywatna nie jest udostępniony dla zwiedzania.

Następnie byliśmy gośćmi w miejscowej Izbie Regionalnej. Oprowadzał nas jej właściciel, a jednocześnie pasjonat lokalnej historii. Zbiory zajmują sporej wielkości budynek oraz parę przybudówek i chyba nie ma dziedziny, która nie byłaby tam reprezentowana. Każdy skrawek powierzchni podłogi, ścian i czasem sufitu był zajęty przez masę przedmiotów o różnym przeznaczeniu - od lufy armatniej po religijne obrazy. Wyszliśmy dosłownie przytłoczeni masą wszelakiego dobra. A przy tym jeszcze najedzeni, bowiem poczęstowano nas kiełbaskami z rusztu z herbatą oraz z siateczkami w rękach, zawierającymi reklamowe foldery o Osieku i okolicy.

W drodze powrotnej Marek Koba dziękując za tak wspaniałą organizację spotkania powiedział, że mocno podniesiono poprzeczkę dla następnych organizatorów. I jest to święta prawda.

 

[GALERIA ZDJĘĆ - "Rechtór"]

 

"Rechtór" - Zbyś

Regulamin Odznaki Turystyki Kolarskiej "Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego"

Administrator

logo tkk ondraszek 140x140pttk

 KsiestwoCieszynskieMapka

   

Regulamin Odznaki Turystyki Kolarskiej
"Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego"

 

Był rok 1290. W wyniku rozbicia dzielnicowego Królestwo Polskie zostało podzielone na szereg księstw. Wtedy powstało m.in. Księstwo opolsko-raciborskie, którym władał Władysław Opolczyk. Księstwo to z kolei podzielił pomiędzy dwóch synów wówczas książę Mieszko I zwany później Cieszyńskim objął we władanie rozległą krainę położoną między rzekami Ostrawicą na zachodzie a Skawiną na wschodzie. Na stolicę księstwa obrał Cieszyn, a nowo powstałe Księstwo Cieszyńskie było siedzibą dynastii Piastów Cieszyńskich na następne 400 lat. Aby zapewnić samodzielny byt Księstwu położonemu na pograniczu interesów Królestwa Polskiego i Korony Czeskiej, książę Kazimierz I w 1327r. złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi, tym samym Księstwo stało się zależne od czeskich królów, choć z szeroką autonomią. Miało to w przyszłości brzemienne skutki. W 1653r. zmarla Elżbieta Lukrecja, tym samym linia Piastów Cieszyńskich wygasła i Księstwo jako lenno koronne znalazło się pod rządami dynastii austriackich Habsburgów, wówczas już panujących w Czechach. Ostatni nominalny Książę Cieszyński Fryderyk Habsburg został pozbawiony swoich prerogatyw przez odrodzoną Rzeczpospolitą. W wyniku działań zbrojnych z 1919r. a następnie rokowań międzynarodowych dnia 28 lipca 1920r. granica państwowa podzieliła tereny dawnego Księstwa pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Pomimo setek lat używania języka czeskiego i niemieckiego jako urzędowego mieszkańcy w większości nadal posługiwali się językiem polskim. Wg spisu narodowościowego w 1910r. było ich aż 55%, co było też efektem obrony swojej tożsamości. Między innymi w tym celu nasi przodkowie w 1910r. założyli Polskie Towarzystwo Turystyczne "Beskid", który po kilkukrotnych przekształceniach przetrwał do czasów współczesnych. Jego kontynuatorem od 1950 r. jest Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie.

Uzasadnienie:

W jubileusz 730-lecia powstania Księstwa Cieszyńskiego oraz 110-lecia działalności polskiej turystyki zorganizowanej Turystyczny Klub Kolarski "Ondraszek", z upoważnienia Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie ustanawia regionalną Odznakę Turystyki Kwalifikowanej "Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego".

Cele:

 • dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego - upowszechnienie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie,
 • dla turystów - upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań krajoznawczych,
 • dla wszystkich żądnych wiedzy - odkrywanie regionalnych walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego i przyległych regionów.

Miejscowości położone na historycznej granicy Księstwa Cieszyńskiego:

 1. Cieszyn
 2. Zebrzydowice
 3. Marklowice Dolne
 4. Prstna
 5. Petrovice k/Karviny
 6. Zavada
 7. Weřnovice
 8. Šonychel
 9. Bohumin
 10. Pudlov
 11. Hrušov
 12. Ostrava
 13. Ostrava Kunčice
 14. Řepišče
 15. Leskovec
 16. Frydek Mistek
 17. Baška
 18. Pražmo
 19. Malenovice
 20. Nova Ves
 21. Stare Hamry
 22. Maly Polom
 23. Velky Polom
 24. Mosty k/Jabłonkowa
 25. Hrčawa
 26. Jaworzynka
 27. Koniaków
 28. Wisła Czarne
 29. Bystra
 30. Mikuszowice
 31. Bielsko-Biała
 32. Komorowice
 33. Czechowice-Dziedzice
 34. Zabrzeg
 35. Zarzecze
 36. Strumień
 37. Zbytków

 

Łącznie ok.400 km.

Zasady zdobywania:

Miejscowości stanowiące kanon odznaki są wyróżnione ( załącznik karta obowiązkowych miejscowości *.doc ) i tam należy potwierdzić swoją obecność. Potwierdzenie odbywa się poprzez odciśnięcie pieczęci, koniecznie z nazwą miejscowości w treści. Pieczęć należy umieścić w karcie potwierdzeń w miejscu do tego przeznaczonym. Możliwe jest również potwierdzenie obecności w formie "selfie" z nazwą miejscowości, umieszczonego we własnej kronice.

Trasy pomiędzy wskazanymi w kanonie miejscowościami są dowolne, nie określa się również okresu zdobywania. Odznaka będzie jednak wydawana wyłącznie do wyczerpania zapasu. Odznakę można zdobywać równolegle do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT), stąd długość jednorazowo pokonywanych odcinków tras powinna wynosić min. 15 km.

Zdobywanie odznaki jest prowadzone na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ustanawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia w trakcie jej zdobywania.

Z uwagi na fakt, że odznaka jest zdobywana również na terenie Czech, należy zapoznać się i stosować przepisy ruchu drogowego tam obowiązujące.

Osoby niepełnoletnie zdobywają odznakę wyłącznie pod opieka osób dorosłych.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ustanawiającego.

Weryfikację prowadzi i odznaki odpłatnie wydaje Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, Turystyczny Klub Kolarski "Ondraszek" ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn.

ŻYCZYMY WIELU WSPANIAŁYCH PRZYGÓD NA TRASIE

Zebranie sprawozdawcze Ondraszka za 2019

Rechtór

24.01.2020 r.

 

Zebranie sprawozdawcze Ondraszka

 

Początek każdego roku to czas podsumowań, zebrań i dyskusji o planach na przyszłość.

W piątkowe popołudnie w sali SM Cieszynianka zwołano zebranie sprawozdawcze klubu za rok 2019r. O godz. 17.00, z niewielkim poślizgiem, przy kawie i drobnym poczęstunku prezes klubu Rechtór otworzył zebranie witając licznie przybyłych klubowiczów oraz zaproszonych gości czyli lidera kolarzy z PTTS-u Roberta Wałaskiego, Władka Kristena z PZKO, Henryka Franka z zebrzydowickiej Przerzutki. Wśród zebranych 37 Ondraszków serdecznie powitaliśmy Krzysztofa Kaszturę, pełniącego obecnie funkcję zastępcy burmistrza Cieszyna.

Następnie chwilę zadumy poświęciliśmy pamięci tych, którzy już na zawsze odeszli. A byli to: zmarła w we wrześniu ub. roku Aniela Kupiec szeroko znana i lubiana zaolziańska poetka pisząca "po naszymu", którą niejednokrotnie odwiedzaliśmy w jej "drzewiónce"w Nydku, zmarli w listopadzie działacz bielskiego O/PTTK Staszek Halski i długoletni członek Ondraszka Krzysztof Sumera z Bielska Białej oraz Wanda Porębska "Szprycha", której towarzyszyliśmy w ostatniej drodze ledwie dziesięć dni temu. Na zakończenie spotkania zapowiedziano prezentację zdjęć dokumentujących Ich kontakty z klubem.

Prowadzenie spotkania w drodze głosowania powierzono "Czornej" Alicji Wlach, która w tej roli już niejednokrotnie występowała. Do prezydium wybrano też "Ośkę" Jadwigę Rezmer w roli wiceprzewodniczącego i "Bystrego" Jarka Rezmera jako sekretarza.

Część sprawozdawczą rozpoczęła przemowa prezesa klubu dotycząca ubiegłorocznych dokonań klubu. Była optymistyczna, choć jednak nie wszystko udało się zrealizować. Dużo się działo i zostało udokumentowane w prezentowanym na zebraniu 27 tomie kroniki.

Sprawozdanie finansowe skarbnika "Apanaczi" Basia Toman zakończyło się konkluzją, że z finansami nie jest najgorzej, choć większość z ubiegłorocznych klubowych inicjatyw zaznaczyła się bardziej w rubryce wydatki niż przychody. Komisja Rewizyjna w swojej wypowiedzi stwierdziła, że skarbnik dobrze czuwa nad naszymi finansami. W głosie gości z zainteresowaniem wysłuchano wypowiedzi wszystkich zaproszonych, w tym zwłaszcza Krzysztofa Kasztury, który przybliżył zamierzenia władz miejskich ww zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w Cieszynie.

Następnym blokiem spraw było przekazanie wyróżnień i zdobytych odznak turystycznych.

Dyplomy naszego O/PTTK za ponad przeciętną aktywność na wniosek zarządu klubu otrzymali: Piotr Hamera "Paparazzi" oraz Aleksander Sorkowicz "Olo".

Następnie Andrzej Słota "Jedruś" odebrał bardzo prestiżową odznakę "50 lat w PTTK", wręczono też zdobyte w ubiegłym sezonie odznaki turystyki kolarskiej. Odebrali je Łukasz Krawczyk "Śmieszek" i Aleksander Sorkowicz "Olo". Warto zaznaczyć, że "Śmieszek" jako drugi w klubie otrzymał też długo zdobywaną odznakę turystyczną ustanowioną przez TJ Slavoj z Cz.Cieszyna. Mariusz Bubik "Milczek" odebrał swój pięknie odrestaurowany puchar "Króla strzelców", który z racji przewidywanego remontu nie odebrał na jajecznicy.

Następnie przystąpiono do ogłoszenia wyników w konkursach klubowych:

Władek Zmełty "Kropelka" pokonując spore problemy ustalił, że w konkursie na najaktywniejszego turystę kolarza 53 sezonu najwyższe lokaty zajęli:

Kategoria Panie:

 1. Beata Szarzec "Szykowno" - 97 pkt.
 2. Janina Pawlik "Afi" - 88 pkt.
 3. Maria Biłko - Holisz "Roztrzapek", Jadwiga Rezmer "Ośka" - po 85 pkt.
 4. Basia Toman "Apanaczi" - 70 pkt.
 5. Alicja Wlach "Czorno" - 60 pkt.

Kategoria Panowie:

 1. Aleksander Sorkowicz Olo - 141 pkt.
 2. Zbigniew Pawlik "Rechtór" - 138 pkt.
 3. Leszek Szurman "Wędrowniczek" - 128 pkt.
 4. Jarosław Rezmer "Bystry", Kazimierz Szewczyk "Gwarek" - po 110 pkt.
 5. Mariusz Bubik "Milczek" - 86 pkt.

Dużo emocji wzbudziło rozstrzygnięcie konkursu na "Najciekawsze wydarzenie sezonu 2019" jaki doraźnie ogłosił zarząd klubu. Jury wybrane at hoc w składzie "Paparazii" i "Gwarek" dokonało podsumowania 33 złożonych kart głosowania i ogłosiło wszem i wobec, że za najciekawsze wydarzenia klubowicze uznali:

 1. 100 lat po ...rajd śladami walk o Śląsk Cieszyński zorganizowany przez M. Buławę i Z. Pawlika - 160 pkt.
 2. Dobra Pani z Kończyc – śladami dokonań hr. Gabrieli Thun autorstwa M. Bubika - 94 pkt.
 3. XXII Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny zorganizowany przez Komitet Organizacyjny klubu - 77 pkt.
 4. Obóz kolarski Greenway Jizera opracowany przez uczestników tego wydarzenia - 56 pkt.
 5. Zielonoświątkowa jajecznica przygotowana organizacyjnie przez W. Zmełtego - 45 pkt.

Wszyscy wymienieni otrzymali dyplomy uznania, a trzech najlepszych w każdej kategorii również i nagrody rzeczowe. Następnie pochylono się nad planem działania na ledwie co rozpoczęty 54 sezon kolarski. Plan zawarty w sklerotniku uzupełniono o kilka pozycji, w tym Zlot O/PTTK woj. śląskiego, spotkanie pamięci A.Kupiec i kilku prelekcji. Plan ten, wraz z uzupełnieniami jednogłośnie przyjęto do realizacji. Sporą dyskusję wywołały złożone wnioski pod uchwały zebrania. A były trzy:

"Olo" zaprezentował pomysł rajdu "Rowerem dookoła Księstwa Cieszyńskiego", który w formie odznaki byłby do samodzielnego zdobywania, a "Rechtór" złożył wniosek w sprawie zmiany punktacji na najaktywniejszego turystę kolarza, która promowałaby działania w zakresie pozyskania nowych członków klubu, zwłaszcza w "młodszym" przedziale wiekowym oraz w sprawie uznania konkursu na "Najciekawsze wydarzenie sezonu" jako stały konkurs klubowy z własnym regulaminem. Po różnych wypowiedziach za i przeciw, w głosowaniu przyjęto do realizacji wniosek na konkurs oraz odznakę. Dodatkowo na wniosek "Apanaczi" zorganizowane zostanie referendum w sprawie zasadności dalszego zamawiania kalendarzy-sklerotników w obecnej dobie powszechnego dostępu do informacji on-line.

Podczas całego spotkania "Paparazzi" prezentował na ekranie przygotowany bogaty zestaw ponad 2 tys. zdjęć ilustrujących wydarzenia zakończonego sezonu.

Na tym zakończyła się część sprawozdawcza i przystąpiono do zapowiedzianej na wstępie części wspomnieniowej. W.Kristen sugestywnie przedstawił jeden z wierszy śp. Anieli Kupiec oraz zamierzenia dotyczące przygotowywanego spotkania ku Jej pamięci, zaprezentowano też wybór zdjęć z naszych dawnych wizyt u p. Anieli w Nydku.

Bardzo wzruszający był zestaw zdjęć dokumentujących długoletnie kontakty z klubem śp.K.Sumery oraz śp.W.Porębskiej. Mieliśmy okazję zobaczyć zestawy zdjęć, przygotowane przez jej męża Leszka oraz przez Rechtora. Wyprawy rowerowe i górskie, spotkania, bale …. tyle wspomnień stanowi teraz już księgę zamkniętą i oby jednak nie zapomnianą.

 

[GALERIA ZDJĘĆ - "Rechtór"]

 

Rechtór - Zbyś

Z wizytą u "Seniorka"

Rechtór

Z wizytą u "Seniorka"

 

W dniu 9.02.2020 r. Roztrzapek, Oska, Jasmina, Bystry i Rechtór odwiedzili "Seniorka". Poniżej relacja z wizyty.

2020 02 09 11 31 53 1001 Rechtor

2020 02 09 11 32 32 1002 Rechtor

2020 02 09 11 32 56 1003 Rechtor

2020 02 09 11 34 11 1004 Rechtor

2020 02 09 11 42 53 1005 Rechtor

 

"Rechtór"

Nowy Rok 2020

Administrator

1.01.2020 r.

 

Nowy Rok 2020

 

Myślę, że mieszkańcy Cieszyna zdążyli się przyzwyczaić do naszego widoku na rowerach w Nowy Rok. To już 12 raz odbył się Rajd Noworoczny. Początki były skromne, ale teraz, już od kilku lat liczba uczestników jest praktycznie stała i wynosi 14-18 osób.

W tym roku na Rynku w Cieszynie zebrało się 16 Ondraszków, którzy mieli chęci i siły, aby w pierwszy dzień nowego roku 2020 pokręcić trochę na rowerze. Pogoda, tradycyjnie już od wielu lat, była typowo styczniowa, tzn.brak śniegu, bez opadów i temperatura lekko powyżej zera.

Po powitaniach, złożeniu sobie życzeń i tradycyjnych fotkach pod żywą - pierwszy raz od wielu lat – choinką, ruszyliśmy w drogę. Nasza trasa wiodła do niezbyt odległego Dzięgielowa, gdzie czekali na nas Druhna i Długi. Na powitanie gospodarzy zaśpiewaliśmy kolędę "Przybieżeli do Betlejem". Gospodarze przywitali nas bardzo serdecznie i gorąco - nie tylko w przenośni, ale i dosłownie, gorącym napojem. Również i przy stole odśpiewalismy kilka kolęd. Wspominaliśmy imprezy minionego sezonu, mówiliśmy o planach na ten rok oraz rozmawialiśmy o Zlocie Przodownickim. Po moło spędzonych kilku godzinach w gościnnych progach Krysi i Rysia udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

 

[GALERIA ZDJĘĆ - Paparazzi]

[GALERIA ZDJĘĆ - Bystry]

 

Jarek Rezmer "Bystry"