Aktualności

Historia pewnego schroniska

Administrator

Historia pewnego schroniska

 

O górskie schronisko, przystani wędrowców
Chronisz nas przed nocą,zawieją i deszcze
Witasz błogą ciszą, lub gwarem radosnym
I jak dom rodzinny, miłeś i bezpieczne
Jan Żywioł

 

Był 9 lipca 1922r. W ten wyjątkowy dzień tłumy turystów (odnotowano udział ok. 4 tyś uczestników!) zebrały się na Stożku, aby uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Polskie Towarzystwo Turystyczne "Beskid”, które I wojnie światowej reaktywowało swoją działalność, a od 1921r. po fuzji z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim już jako Oddział Cieszyński PTT "Beskid Śląski" z siedzibą w Cieszynie uroczyście przekazywało do użytku nowo wybudowane schronisko turystyczne. Warto dodać, że było to pierwsze polskie schronisko wybudowane po wojnie. Nadawało to sprawie dodatkowy – narodowy charakter, gdyż ówczesna infrastruktura turystyczna w Beskidach była w zdominowania przez niemieckie towarzystwo Beskidenverein. Towarzystwo powstałe już pod koniec XIXw. korzystało z poparcia ówczesnych władz mocno manifestowało niemiecki stan posiadania w Beskidach. Wytyczano szlaki turystyczne i budowano schroniska. Już na przełomie wieków funkcjonowały schroniska m.in. na Jaworowym, Łysej Górze, Szyndzielni, Sławiczu, Białym Krzyżu czy Magurce, a turyści posługujący się polskim językiem nie zawsze byli w nich mile widziani. W tej sytuacji najważniejszym celem powstałego w 1910r. polskiego towarzystwa było utworzenie przeciwwagi dla niemieckiej hegemonii. Dr. Mieczysław Orłowicz w wydanym w Lwowie w 1914r. "Ilustrowanym przewodniku po Galicyi" w rozdziale o Śląsku Cieszyńskim pisze: "Polskich map turystycznych i przewodników po Beskidach Śląskich nie ma-niemieckich dużo, dobrych i tanich. O wzmożenie polskiego ruchu turystycznego stara się założone przed kilku laty Polskie Tow. Turystyczne Beskid w Cieszynie. Wybudowało ono na Ropiczce (918 m n.p.m.) pierwsze na Śląsku polskie schronisko turystyczne”. Schronisko to niestety miało krótką historię, bowiem w kwietniu 1918r. w niewyjaśnionych okolicznościach całkowicie spłonęło.

Zarząd PTT początkowo zamierzał go odbudować, jednak wobec niejasnej sytuacji politycznej Śląska Cieszyńskiego i rysującej się groźby jego podziału granicą państwową, na posiedzeniu 31 maja 1919r. postanowiono wybudować schronisko na wcześniej zakupionej parceli na Wielkim Stożku (975 m n.p.m.). W dniu 4 października 1919r. o przystąpieniu do budowy zadecydował specjalnie na ta okazję zwołany Walny Zjazd Towarzystwa. Projekt przygotowany przez członka PTT Stanisława Chorubskiego przewidywał wykonanie trzykondygnacyjnego budynku w stylu zakopiańskim na wysokiej kamiennej podmurówce niwelującej mocny spadek terenu. Miał posiadać 24 pokoje oraz trzy mocno przeszklone werandy, aby można było podziwiać wspaniały widok, jaki lokalizacja oferowała. A było co oglądać: nie tylko pobliskie beskidzkie gronie, ale również pasmo Wielkiej Raczy i Małej Fatry, a przy dobrej widoczności nawet Tatry.

Decyzję o budowie podjęto w trudnych warunkach finansowych, bowiem PTT nie dysponowało odpowiednimi funduszami. W tej sytuacji członkowie ówczesnego zarządu, poprzez podpisanie umowy z wykonawcą (firma Józefa Nosska z Cieszyna) przejęli zobowiązania finansowe na siebie, a nie na towarzystwo. Jednocześnie rozwinięto wielką akcję pozyskiwania środków finansowych: złożono wnioski o dotację od rządu po lokalne instytucje finansowe, handlowe i przemysłowe, organizowano festyny i zabawy mające przynosić dochód, odwołano się również do ofiarności miejscowego społeczeństwa. Dzięki tym rozlicznym działaniom w dniu 30 maja 1920r. uroczyście wmurowano kamień węgielny. Radość z tego wydarzenia niestety szybko przytłumiła ogłoszona w dniu 28 lipca decyzja o podziale Śląska Cieszyńskiego i przyznaniu znacznej jego części Czechosłowacji. Ustalona granica państwowa przebiegała dosłownie kilkanaście metrów od budowanego schroniska. Położenie w pasie granicznym niosło ze sobą wiele niebezpieczeństw i stawiało pod znakiem zapytania kontynuację budowy. Decyzją ponownie zwołanego Walnego Zjazdu w dniu 31 lipca 1920r. budowę postanowiono jednak kontynuować. Postępowała na tyle szybko, że jak już wspomniano na wstępie w dniu 9 lipca 1922r. dokonano uroczystego otwarcia obiektu przy udziale wielu zaangażowanych instytucji i organizacji. Władze centralne reprezentował dr. Mieczysław Orłowicz z Ministerstwa Robót Publicznych, byli obecni przedstawiciele władz województwa śląskiego, sponsorów, stowarzyszeń w tym konkurującego Beskidenverein. Aktu poświecenia dokonał w imieniu społeczności katolickiej prezes Oddziału Cieszyńskiego PTT ks. Józef Londzin, a luterańskiej ks. prof. Jan Stonawski.

Schronisko od razu zdobyło wielką popularność, bowiem jeszcze w tym roku odwiedziło je ok. 3000 gości. Powstała w 1921r. Sekcja Narciarska "Watra" w celu popularyzacji schroniska rozpoczęła organizować tutaj zawody klubowe oraz kursy narciarskie. Przez szereg lat na rozległej polanie pod Stożkiem oraz okolicznych szczytach koncentrowała się działalność tej Sekcji. Należy pamiętać, że stosunkowo najkrótsza droga do schroniska prowadziła ze strony czeskiej tzn. z Nawsia czy Jabłonkowa. Kolej wówczas dojeżdżała tylko do Ustronia odległego od Stożka o ok. 18 km, a do Wisły-Głębce dotarła dopiero w 1933r., natomiast budowa drogi doliną Łabajowa umożliwiającej uruchomienie linii autobusowej pod Stożek miała miejsce dopiero w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Oddanie do użytku nie zakończyło jeszcze budowy, bowiem nowo powstały obiekt należało jeszcze wykończyć i odpowiednio wyposażyć. Było to celem PTT przez następne kilkanaście lat. Wybrano gospodarza obiektu, którym został Jerzy Żydek, a nadzór nad dokończeniem budowy objęła powołana wewnętrzna Komisja Schroniskowa. Nadal zabiegano o subwencje i wsparcie finansowe, znaczące środki zebrano również wśród społeczeństwa Cieszyna. Ważnym elementem umożliwiającym funkcjonowanie schroniska okazało się zawarcie porozumienia z rządem Czechosłowacji, które upoważniało członków PTT do poruszania się w górach po obu stronach pasa granicznego na podstawie legitymacji organizacyjnej.

Roboty dalej postępowały. W 1923r. m.in. otoczono parcelę ogrodzeniem, wstawiono okna i drzwi na pierwszym piętrze budynku i oszklono górną werandę. Pomimo trwających prac odnotowano odwiedziny aż 5012 gości. W roku 1925 zakończono szalowanie ścian budynku od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz systematycznie uzupełniano wyposażenie, a w 1927r. dysponowano już linią telefoniczną. W tym roku gościło tu już ok.6 tyś. turystów. Wówczas w schronisku było ogółem 24 pomieszczenia. W suterenie ulokowano pomieszczenia gospodarcze, kuchnię i mieszkanie gospodarza. Na parterze znajdowała się sala główna, sala mała, pokój klubowy, bufet i trzy oszklone werandy. Na pierwszym piętrze była wspólna sala noclegowa i siedem pokoi, a na poddaszu dwa pokoje i sala wspólna na noclegi na siennikach. Ogółem dysponowano 50 miejscami w łóżkach i 70 na siennikach.

W roku 1928 schronisko doczekało się własnego ujęcia wody. Zadbano również o odnowienie znakowania okolicznych szlaków turystycznych oraz ustalono, że zostanie wytyczony, obecnie jakże popularny szlak z Czantorii przez Soszów i Stożek na Kubalonkę. W roku następnym dobudowano kolejny, już czwarty komin co pozwoliło ogrzać pomieszczenia, które dotychczas były tego pozbawione oraz wybudowano piece kaflowe w pomieszczeniach wspólnych. Gospodarz otrzymał pomieszczenia gospodarcze dla swoich zwierząt gospodarczych. Celem usprawnienia obsługi gości wprowadzono też odrębną od gospodarza funkcję restauratora, a został nim Józef Szymura. Aby ewidencjonować ruch turystyczny wprowadzono bilety wstępu, stąd wiadomo, że schronisko w tym roku odwiedziło 5437 osób oraz 26 wycieczek szkolnych, w następnym goszczono tutaj 6890 osób i 28 wycieczek szkolnych, a w 1931r. już zanotowano wizytę ponad 7 tyś. gości.

W 1933r doszło do zmiany zarządcy schroniska: został nim Julian Plutyński, a jego zastępcą był dotychczasowy gospodarz Jerzy Żydek. Lata następne stały pod znakiem już rozpoczynających się remontów oraz dalszego wyposażania obiektu. Z ciekawostek można wymienić np. zakup lin do pomieszczeń na pierwszym piętrze dokonany w 1935r. Miały one stanowić sposób ewakuacji ze schroniska na wypadek pożaru(!). Komisja Schroniskowa nadal starała się podnosić standard obiektu. W 1936r. m.in. wprowadzono wodociąg z własnego ujęcia, na werandzie urządzono dwie umywalnie z natryskami i toaletami. Wydany w Katowicach w 1937r. Przewodnik po woj. śląskim Stanisława Berezowskiego tak opisuje schronisko: "Najlepiej urządzone ze wszystkich schronisk Beskidu Śląskiego. Posiada telefon, 60 łóżek (sale wspólne oraz parę pokoi po 2-3 łóżka) nadto sienniki. Możność noclegu dla 120 osób w różnym standardzie: od łóżek 3 zł, po sienniki na podłodze 1 zł", a więc jak widać na każdą kieszeń. Co ciekawe wstęp do obiektu był płatny i kosztował 20 gr, przy czym członkowie PTT mieli znaczącą zniżkę.

W 1938r. rozważano doprowadzenie linii elektrycznej lub montaż turbiny wodnej, jednakże ze względu na koszty zdecydowano się wykonać oświetlenie gazowe. W tym roku z usług noclegowych skorzystało tylko 1515 osób. 2 października w związku z odzyskaniem Zaolzia zniknęła granica, a planowane połączenie z siecią czeskich szlaków turystycznych miało spowodować zwiększenie ruchu turystycznego w schronisku. Ambitne plany przerwała wojna, gdyż od 1 września 1939r. na długich pięć lat zapadła noc okupacji hitlerowskiej. Schronisko trafiło pod zarząd nowo powołanego Beskidenverein Teschen. Wówczas, z polecenia Niemców gospodarzami zostali bracia Korzonkowie z Nydku, a następnie Jan Walczysko. Położony na uboczu głównych traktów komunikacyjnych obiekt szczęśliwie przetrwał niełatwe wojenne czasy.

Pierwsze powojenne lata losy schroniska nierozerwalnie łączą się z osobą Karola Kalety z Cieszyna, przedwojennego działacza PTT. Już 15 maja 1945r. wraz z Jerzym Boguckim na rowerze udali się do placówki Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) w Wiśle Głębcach, aby uzyskać pozwolenie na wejście w teren przygraniczny, aby zwizytować opuszczony obiekt na Stożku. Nie było to łatwe, lecz po pokonaniu barier biurokratycznych w eskorcie żołnierzy udało im się dotrzeć do budynku schroniska. Wg ich relacji widok był porażający. Zajęty najpierw przez wycofujący się Wehrmacht, a następnie przez wyzwolicieli służył zapewne za stajnię, sądząc po grubej warstwie końskiego nawozu w sali głównej. Opuszczony budynek był też na celowniku przeróżnych szabrowników, bowiem z bogatego wyposażenia już prawie nic nie zostało. Zniknęło wszystko, włącznie z piecami i podłogami. Brakowało też większości szyb w oknach. Niestrudzony Karol Kaleta podjął trud choćby częściowego zabezpieczania schroniska, często go wizytując i starając się nie dopuścić do dalszego rabunku. Reaktywowany Oddział PTT w Cieszynie nie mając środków na konieczny remont obiektu zaapelował do mieszkańców Cieszyna i swoich działaczy o wsparcie. Uchwalono nawet specjalną składkę dla członków Oddziału, z przeznaczeniem na najpilniejsze roboty. Dzięki tej akcji zakupiono kilka łóżek z pościelą, a także własnymi siłami uzupełniono oszklenie. Od sierpnia tego roku obiekt miał znów gospodarza, zostali nim p. Raszkowie z Nydku. W 1946r. uporządkowano zapisy w księgach wieczystych przywracając Towarzystwu prawo własności parceli i schroniska na Stożku. Pierwsze powojenne lata nie były jednak łaskawe dla ruchu turystycznego, bowiem schronisko znów leżało w pasie granicznym. W części pomieszczeń zainstalowała się placówka graniczna WOP. Zakazano prowadzenia działalności noclegowej, a turyści przed wyjściem w góry pogranicza musieli uzyskać specjalną przepustkę w placówce WOP. Miało to oczywisty wpływ na ilość gości w schronisku, i już we wrześniu 1946r. wybrani gospodarze zrezygnowali z tej funkcji. Wówczas gospodarzem został Antoni Folwarczny, który pełnił tą funkcję do lipca 1950r. W 1947r. doszło do dużej awarii budowlanej, bowiem zawalił się jeden z kominów, nadgryziony zębem czasu. Dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Głównego PTT Cieszyński Oddział odbudował go własnymi siłami, a przy okazji wzmocnił też pozostałe trzy, które również groziły zawaleniem. Tak więc dopiero w 1949r. zakończono podstawową fazę robót remontowych po zniszczeniach wojennych, w tym roku udzielono już 801 noclegów. W 1950 r. przyszedł następny cios: WOP całkowicie zamknął pas graniczny do ruchu turystycznego. W tym trudnym czasie gospodarzem schroniska został Jan Cięgiel, i funkcję tą sprawował nieprzerwanie do 1986r. ustanawiając tym samym swoisty rekord. W wydawanej przez COTG PTTK "Gazecie Górskiej" z 1999r. tak wspominał go Alojzy Szupina, zasłużony działacz cieszyńskiego Oddziału PTTK i długoletni szef Klubu Narciarskiego "Watra”: "11 lipca 1999r. zmarł w Cieszynie w wieku 80 lat Jan Cięgiel, honorowy przodownik turystyki górskiej, zasłużony ratownik – jeden z założycieli beskidzkiej grupy GOPR, działacz PTT i PTTK oraz Klubu Narciarskiego "Watra". Gospodarzył wraz z żoną w schronisku przez 36 lat. Był konstruktorem i budowniczym pierwszych w Polsce wyciągów zaczepowych oraz rozmaitych pojazdów przystosowanych do dostarczania towarów do schroniska popularnie zwanych "cudusiami". Współorganizował rajdy i imprezy narciarskie, w tym zawody turystyczne o "Puchar Stożka", które odbyły się 18 razy. W opinii turystów był "ostrym" gospodarzem schroniska, bezkompromisowym w swej pracy. W szczególny, właściwy sobie sposób wychowywał młodzież przebywającą w schronisku. Był dobrym i życzliwym człowiekiem..."

Po nim funkcje tą objęła Wiesława Cimek i następnie Krzysztof Cimek, który obecnie gospodarzy w schronisku (2021r).

Wobec przebiegającej wówczas w środowiskach turystycznych akcji zjednoczeniowej 12 października 1950r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTT w Cieszynie, na którym podjęto decyzję o przystąpieniu do tego ruchu. Finalnie 17 grudnia tego roku na Zjeździe Zjednoczeniowym z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstało obecne Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Wówczas to cieszyński właściciel schroniska przyjął nazwę: PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie.

W 1962r. Oddział PTTK przekazał prowadzenie schroniska do Biura Ekonomiczno-Finansowego w Bielsku-Białej, nadal jednak organizował kolejne jubileusze. Chyba najbardziej hucznie obchodzono jubileusz 50-lecia schroniska, bowiem 8 października 1971r. w górskim spotkaniu z tej okazji uczestniczyło prawie 1000 osób. W 1991r. na krótko powrócił pomysł ponownego przejęcia schroniska w zarząd cieszyńskiego Oddziału PTTK, jednakże po analizie rzeczowo-finansowej definitywnie z niego zrezygnowano. PTTK prowadziła dalsze remonty i modernizacje, przy czym największą modernizację przeprowadzono w latach 1962-1965.

Mając na uwadze zbliżający się wielki jubileusz schroniska Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie wysunął inicjatywę, aby w dniu 9 lipca 2022r., tj. dokładnie w 100-lecie opisanych wydarzeń odbył się na Stożku zlot turystyczny z metą przy schronisku. Punktem kulminacyjnym uroczystości byłoby odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej. Aby zachować symboliczny wymiar spotkania do jego organizacji zaproszono również Oddział PTTK w Wiśle (powstałe w 1986r. w wyniku podziału Cieszyńskiego Oddziału PTTK) oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe "Beskid Śląski" w Republiki Czeskiej (powstałe w 1922r. na Zaolziu, w związku włączeniem tej części Śląska Cieszyńskiego do Czechosłowacji). Towarzystwa te są bowiem spadkobiercami dawnego Polskiego Towarzystwa Turystycznego "Beskid", które jak już wiemy stało u początków budowy schroniska na Stożku, tak wiernie służącego turystom nieprzerwanie od prawie 100 lat.

 

Zbigniew Pawlik
Prezes Zarządu Oddziału PTTK
"Beskid Śląski" w Cieszynie

 

—————————————————————————

Przy redakcji niniejszego artykułu korzystałem z opracowania autorstwa kol. Jerzego Kapłona zamieszczonego w wydawnictwie jubileuszowym pn. 100 lat Oddziału PTT-PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie 1910-1920 oraz artykuł Alojzego Szupiny "Pamięci starych schronisk górskich" zamieszczony w wydawnictwie jubileuszowym opracowanym z okazji 75-lecia turystyki polskiej na Ziemi Cieszyńskiej 1910-1985.

 

Źródło: https://pttk.wisla.pl/2022/03/02/historia-pewnego-schroniska/

Wyniki konkursu "Jak w plenerze to najlepiej na rowerze"

Administrator

ondraszek logopttktlo konkurs 2022

 

Konkurs Fotograficzny Ondraszka
"Jak w plenerze to najlepiej na rowerze"

Wyniki

 

Stosownie do postanowień regulaminu przedstawiamy wyniki konkursu:

Na konkurs wpłynęło ogółem 82 prace (dwie odrzucono jako nie spełniające wymagań) od 18 autorów.

Niezależne Jury w składzie trzech członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego pod przewodnictwem Andrzeja Kowola przyznało:

MiejsceAutortytuł pracy
I Justyna Gorczyca W oczekiwaniu na wiosnę
II Zbigniew Pawlik Na jurajskim szlaku
III Piotr Hamera Rodzina z perspektywy roweru
IV Janina Pawlik Rowerowa wyrypa
V Jarosław Rezmer Sprzedajemy czy jedziemy dalej?
I wyróżnienie Marian Gołucki Pustynne safari
II wyróżnienie Janina Pawlik Spływ rowerowy
III wyróżnienie Beata Szarzec Zboczył ze ścieżki

 

Dodatkowo przewodniczący Jury jako prezes Klubu Fotograficznego PTTK "Start" wyróżnił dyplomem i pucharkiem pracę Justyny Gorczyca "Na pątniczym szlaku".

Na zebraniu sprawozdawczym klubu w dniu 26.01.2022r. uczestnicy zebrania w drodze głosownia wybrali prace do nagrody publiczności oraz dwa wyróżnienia:

 

MiejsceAutortytuł pracy
Nagroda publiczności Zbigniew Pawlik Ondraszków portret w krzywym zwierciadle
I wyróżnienie Piotr Hamera Droga do lasu
II wyróżnienie Leszek Szurman Na kole po Noteci

 

Na spotkaniu Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej PTTK woj. śląskiego w dniu 28.02. uczestnicy zebrania w drodze głosownia wybrali prace do nagrody publiczności oraz dwa wyróżnienia:

 

MiejsceAutortytuł pracy
Nagroda publiczności Janina Pawlik Spływ rowerowy
I wyróżnienie Piotr Hamera Droga do lasu
II wyróżnienie Zbigniew Pawlik Rowerowe spotkanie z historią

 

 

[NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE PRACE]

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2022

Rechtór

 logo Beskid slaski 1918 2020logo tkk ondraszek 140x140

Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek"
przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" Cieszyn ul.Głęboka 56
tel. PTTK 033/8521186
prezes klubu: Zbigniew Pawlik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.783 499 9837
Strona internetowa: tkk-ondraszek.pl
Poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klub istnieje od roku 1966

 

Cieszyn 28.03.2022r.

 

Komunikat nr 2
Członkowie Koła PTTK nr 8 oraz TKK "Ondraszek”

 

Za nami pracowity, a jednocześnie zupełnie wyjątkowy okres, jaki nie miał precedensu w historii PTTK. Z uwagi na przeróżne obostrzenia związane z pandemią przedłużono bowiem kadencję zarządów wszystkich struktur w ramach naszego towarzystwa. A więc dopiero od 15 marca br. oficjalnie rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza, która miała się odbyć już w roku 2020. A zatem dobiega końca najdłuższa w historii naszego Koła nr 8 i klubu kadencja zarządu, która trwała aż ponad 6 lat. Przed nami kolejny, już 56 sezon rowerowych (i nie tylko) przygód, a więc u jego progu przyjmijcie od ustępującego Zarządu życzenia pomyślności w realizacji planów, zdrowia i dobrej kondycji, a przede wszystkim aby dalej łączyła nas przyjaźń i rowerowa pasja.

Aby podsumować to, co już za nami, i wybrać władze na następną kadencję serdecznie zapraszamy na:

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
które odbędzie się dnia 8 kwietnia 2022r. (piątek) od godz. 16.30
w sali SM Cieszynianka ul. Hajduka 17 w Cieszynie

Ramowy program

 1. Przywitanie przybyłych (rozpoczęcie obrad o godz.16.45).
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz). Prezydium pełni rolę Komisji Mandatowej i stwierdza prawomocność obrad (I-termin 16.45, II termin 17.00 w wypadku braku quorum). Zebranie w II terminie obraduje wyłącznie w zakresie niniejszego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie prezesa z działalności Zarządu w kadencji 2017-2021.
 4. Sprawozdanie skarbnika.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami, przedstawienie i omówienie Ordynacji Wyborczej PTTK.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
 8. Ustalenie ilości członków przyszłego Zarządu Koła nr 8 i klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Prezydium pełni rolę Komisji Wyborczej i zbiera kandydatury do składu Zarządu Koła nr 8 i klubu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na XVIII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022r.(sobota).
 11. Wybór w trybie tajnym Zarządu Koła nr 8 i klubu., Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd O/PTTK pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej.
 12. Ogłoszenie wyników głosowania i ukonstytuowanie się władz Koła nr 8 i klubu w nowym składzie.
 13. Exposé Prezesa nowego Zarządu Koła nr 8 i klubu, wolne wnioski, zatwierdzenie podjętych uchwał.
 14. Zakończenie (ok. godz.20.00).

W trakcie obrad możecie liczyć na mały poczęstunek. Zostaną też wystawione kroniki wydarzeń klubowych z lat 2017-2021 oraz zdobyte w tym czasie klubowe trofea.

Ze względu na wyjątkowy charakter zebrania liczymy, że spotkamy się w komplecie i prosimy o punktualne przybycie!!

 

ustępujący Zarząd Koła PTTK nr 8 i TKK Ondraszek

100-lecie Beskidzioków

Rechtór

12.03.2022 r.

 

100-lecie Beskidzioków

 

W piękne sobotnie popołudnie nasi przyjaciele z Zaolzia obchodzili szacowny Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego "Beskid Sląski" w RCZ. Uroczystość ta miała miejsce w teatrze cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Oczywiście Ondraszków nie mogło przy tym zabraknąć, i w strojach organizacyjnych na widowni pojawili się: Roztrzapek, Ośka, Wędrowniczek, Skryba. Natomiast jako oficjalnie zaproszeni goście przybyli: Czorno jako przedstawiciel klubu Ondraszek, Rechtór i Henryk Więzik jako przedstawiciele Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie. Było bardzo dostojnie i uroczyście. Omal nie pękaliśmy z dumy, gdy w retrospekcyjnych opowieściach o historii PTTS-u w słowie i obrazie wielokrotnie wspomniano o naszym Ondraszku i współpracy, która trwa już ponad 15 lat.

Wśród mnogości wręczonych wyróżnień należy odnotować, że Pani Konsul RP odznaczyła Prezesa PTTS-u Halinę Twardzik Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a PTTS wyróżnił Rechtora wpisem do "Złotej Księgi Beskidu" na co otrzymał stosowny certyfikat.

Po przerwie w której mieliśmy możliwość spotkać wielu dawno niewidzianych przyjaciół z PTTS-u, wychylić lampkę wina oraz obejrzeć wystawę okolicznościową Scena Polska wystawiła sztukę pt. "Ondraszek Pan Łysej Góry", a więc coś jakby o nas. Ostatnio tę sztukę widzieliśmy kilka lat temu, w plenerze na zamku w Cieszynie. Była to luźno oparta na historycznych wydarzeniach oraz legendach opowieść o słynnym zbójnickim herszcie z Malenowic koło Frydku. My znamy prawdziwą historię Ondraszka, a kto zapomniał to niech zajrzy do okolicznościowej publikacji "50 lat z Ondraszkiem" wydanej na półwiecze naszego klubu. W każdym razie mam poważne wątpliwości, czy dzieci powinny z Ondraszka brać przykład.

Po spektaklu byliśmy zaproszeni na uroczysty bankiet, gdzie udało nam się w końcu dopaść Panią Prezes i wręczyć przygotowane dary: z naszego Oddziału PTTK piękny obraz Darka Orszulika z okolicznościowym adresem, a z klubu Ondraszek równie cenna podłużna torebka z której smakowicie wyglądał korek od flaszki.

No i my tam byliśmy, miód i wino piliśmy.

Beskidziocy kochani! Niech się wam darzy do następnego Jubileuszu.

 

[GALERIA ZDJĘĆ - Rechtór]

 

Rechtór-Zbyś

 

 


 pttklogo Beskid slaski 1918 2020

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ "BESKID ŚLĄSKI" w Cieszynie

 

 

w Czeskim Cieszynie 12 marca 2022r.

 

 

Szanowna Pani Prezes

W obecnym czasie podsumowania tak pięknej działalności Zarządowi, Działaczom oraz Członkom prześwietnego POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO "BESKID ŚLĄSKI" W REPUBLICE CZESKIEJ składamy serdeczne podziękowanie za wszystko, co zostało dotychczas uczynione dla dobra i rozwoju turystyki i sportu na Śląsku Cieszyńskim. Zasługi Waszej organizacji są niepodważalne i mierzone przebytymi kilometrami pieszych, narciarskich czy rowerowych wędrówek, zorganizowanymi spotkaniami, odwiedzonymi miejscami ważnymi dla dziedzictwa kultury materialnej czy zdobytymi medalami w sportowych rywalizacjach.

Chylimy czoła przed Waszymi dokonaniami dla popularyzacji atrakcji turystycznych na Śląsku Cieszyńskim, upowszechniania różnych form turystyki krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, uwrażliwiania na piękno natury i krajobrazu, aktywizacji lokalnej społeczności w wielu rodzajach turystyki oraz w różnych dyscyplinach sportowych.

Rok 2022 jest dla Waszego Towarzystwa rokiem szczególnym, związanym z wspaniałym jubileuszem 100-lecia działalności. Taka chwila jest jak przejście przez symboliczny most, które coś kończy ale jednocześnie i coś zaczyna. Jest to szczególna okazja do tego, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz, na to co osiągnęliście, pomimo wielu niełatwych momentów w Waszej historii. Jest to też czas podsumowań i wspomnienia tych wszystkich, którzy Wasze Towarzystwo tworzyli i budowali jego wielkość. Jest to również czas wspomnienia chwil radosnych, jak też i problemów, z którymi w przeszłości przyszło się zmierzyć.

Jest to również czas na życzenia.

U progu obchodów jubileuszowych wydarzeń życzymy wiary w sens Waszej działalności , bowiem Ci co wierzą w to co robią postrzegają rzeczywistość w pozytywnym świetle. Życzymy nadziei, która pozwoli przetrwać zwątpienie i z wskrzeszonym zapałem pozwoli spojrzeć na to, co być może gdzieś trochę przygasło. Życzymy też wytrwałości, bowiem tylko wytrwali budują rzeczy wielkie.

A przede wszystkim życzymy ogromnej satysfakcji z tego, czego udało się dokonać oraz aby każdy kolejny jubileusz pomnażał przebogatą skarbnicę Waszego działania.

W imieniu władz oraz członków Oddziału
Zbigniew Pawlik
Prezes Zarządu Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie