Zmiany w zarządzie klubu

Administrator

W dniu 23.01.2009r. na zebraniu zarządu wybrano nowy zarząd klubu Ondraszek.

 

Aktualnie działalność klubu prowadzi siedmioosobowy zarząd wybierany kadencyjnie (na okresy 4-letnie) w składzie:

 

 

Działalność zarządku klubu jest kontrolowana przez komisję rewizyjną w składzie: