Najaktywniejszy kolarz 2008 - regulamin

Zarząd Klubu

29.04.2008

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. innych rowerowych, górskich i narciarskich w których uczestniczy co najmniej TRZECH członków Klubu. Warunkiem uznania wycieczki jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT zgodnie z zasadami zdobywania odznak, oraz niezwłocznego wpisania jej do rejestru wycieczek.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki oraz niezwłocznego wpisania jej do klubowego rejestru wycieczek. Rejestr wycieczek dostępny jest w Cieszyńskim Centrum Informacji ul. Rynek 1 (w podcieniach ratusza) u kol. Maryli Biłko-Holisz.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:
PunktowaneWycieczki rowerowe
„R” jednodniowe
Wycieczki rowerowe
„R” wielodniowe
Wycieczki górskie
piesze „G”
Wycieczki narciarskie
„N”
Inne imprezy
„I”
Wycieczki klubowe
start 1 3 1 1 -
udział (za każdy dzień) 2 2 1 1 1
organizacja oraz pilotaż grupy (jednorazowo za każdą wycieczke dla prowadzącego) 2 2 2 2 -
Wycieczki indywidualne
udział (za każdy dzień) 1 1 - - -
opracowanie trasy (jednorazowo za kążdą wycieczkę) 1 1 - - -
 1. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 2. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 3. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 4. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 5. Za zdobycie I,II,III miejsca w obu kategoriach przy ogłoszeniu wyników zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a za miejsce IV i V – pamiątkowy dyplom.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 7. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 01.02.2008r.