Regulamin Konkursu "Długodystansowiec" 2013

Zarząd Klubu

8.03.2013

Regulamin konkursu
"Długodystansowiec"

 1. Cel konkursu 
  Konkurs zostaje ustanowiony dla wyróżnienia uczestników, którzy w sezonie pokonali na rowerze najdłuższy sumaryczny dystans kilometrów w celach sportowych i krajoznawczych. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie członkowie klubu.
 2. Czas trwania konkursu: sezon kolarski TKK „Ondraszek” od daty pierwszej rowerowej wycieczki sezonu (za wyjątkiem wycieczki noworocznej) do wycieczki zamykającej sezon, zgodnie z kalendarium imprez klubowych.
 3. Zasady rywalizacji
  1. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie roweru wyposażonego w licznik.
  2. Na pierwszej wycieczce sezonu sędzia konkursu sporządzi zestawienie uczestników przystępujących do konkursu wraz z odczytem liczników.
  3. Na wycieczce zamykającej sezon sędzia ponownie przeprowadzi odczyt licznika.
  4. Do konkursu zalicza się wyłącznie trasy związane z turystyką i sportem natomiast nie zalicza się tras związanych z dojazdem do pracy, używaniem pojazdu w celach zawodowych czy zakupów. Tym samym uczestnik jest zobowiązany nie używać wówczas licznika, bądź przekazać sędziemu ilość kilometrów do odliczenia w związku z wykorzystaniem roweru do innych celów niż dopuszczone w konkursie.
  5. Dopuszcza się możliwość użytkowania przez uczestnika kilku rowerów, a więc sumowania kilometrażu z kilku liczników, co jednak wymaga przedłożenia sędziemu głównemu liczników w celu odczytania danych.
  6. Udział w konkursie wymaga bezpośredniego odczytu licznika. W razie utraty danych w trakcie trwania sezonu należy niezwłocznie zarejestrować u sędziego odczyt z innego licznika bez możliwości zaliczenia dotychczas uzyskanego kilometrażu, chyba że jest możliwe uprawdopodobnienie ostatniego odczytu przez uczestnika. W celu weryfikacji dopuszcza się również udokumentowanie kilometrażu z książeczki KOT.
 4. Ustanawia się następujące rywalizacje
  1. Klasyfikacja sezonu w kategoriach: „Panie” oraz „Panowie” oraz kategoriach wiekowych: do 60 lat „Młodzicy”, ponad 60lat „Starszacy”, pod warunkiem udziału min. 3 uczestników w każdej kategorii. Jeżeli w danej kategorii nie ma wymaganej ilości uczestników zostaną one połączone. W razie potrzeby dopuszcza się również utworzenie dodatkowej kategorii w klasyfikacji do 60 lat.
  2. W razie zmiany kategorii wiekowej w trakcie trwania sezonu uczestnik będzie kwalifikowany w kategorii w której rozpoczął rywalizację.
  3. Klasyfikacja generalna obejmująca 4 lata zgodnie z kadencją zarządu klubu i prowadzona w kategoriach: „Panie” oraz „Panowie”. W klasyfikacji generalnej nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.
 5. Zasady przyznawania wyróżnień
  1. W klasyfikacji sezonu w każdej kategorii pierwszych pięć klasyfikowanych miejsc zostanie uhonorowanych dyplomami.
  2. w klasyfikacji generalnej dziesięć miejsc w każdej kategorii zostanie nagrodzonych dyplomami, a trzy pierwsze miejsca pucharami i tytułami „długodystansowca wszechczasów”.
 6. Informacje ogólne
  1. Wszelka interpretacja niniejszego regulaminu należy do zarządu klubu.
  2. Konieczność zmian w regulaminie uchwalono na walnym zebraniu w dniu 25.01.2013r. a do ich wprowadzenia uprawniono członków zarządu oraz laureatów konkursu w poprzednich latach.
  3. Regulamin w niniejszym brzmieniu został zatwierdzony do stosowania na poszerzonym zebraniu zarządu w dniu 12.02.2013r.