Regulamin Odznaki Turystyki Kolarskiej "Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego"

Administrator

logo tkk ondraszek 140x140pttk

 KsiestwoCieszynskieMapka

   

Regulamin Odznaki Turystyki Kolarskiej
"Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego"

 

Był rok 1290. W wyniku rozbicia dzielnicowego Królestwo Polskie zostało podzielone na szereg księstw. Wtedy powstało m.in. Księstwo opolsko-raciborskie, którym władał Władysław Opolczyk. Księstwo to z kolei podzielił pomiędzy dwóch synów wówczas książę Mieszko I zwany później Cieszyńskim objął we władanie rozległą krainę położoną między rzekami Ostrawicą na zachodzie a Skawiną na wschodzie. Na stolicę księstwa obrał Cieszyn, a nowo powstałe Księstwo Cieszyńskie było siedzibą dynastii Piastów Cieszyńskich na następne 400 lat. Aby zapewnić samodzielny byt Księstwu położonemu na pograniczu interesów Królestwa Polskiego i Korony Czeskiej, książę Kazimierz I w 1327r. złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi, tym samym Księstwo stało się zależne od czeskich królów, choć z szeroką autonomią. Miało to w przyszłości brzemienne skutki. W 1653r. zmarla Elżbieta Lukrecja, tym samym linia Piastów Cieszyńskich wygasła i Księstwo jako lenno koronne znalazło się pod rządami dynastii austriackich Habsburgów, wówczas już panujących w Czechach. Ostatni nominalny Książę Cieszyński Fryderyk Habsburg został pozbawiony swoich prerogatyw przez odrodzoną Rzeczpospolitą. W wyniku działań zbrojnych z 1919r. a następnie rokowań międzynarodowych dnia 28 lipca 1920r. granica państwowa podzieliła tereny dawnego Księstwa pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Pomimo setek lat używania języka czeskiego i niemieckiego jako urzędowego mieszkańcy w większości nadal posługiwali się językiem polskim. Wg spisu narodowościowego w 1910r. było ich aż 55%, co było też efektem obrony swojej tożsamości. Między innymi w tym celu nasi przodkowie w 1910r. założyli Polskie Towarzystwo Turystyczne "Beskid", który po kilkukrotnych przekształceniach przetrwał do czasów współczesnych. Jego kontynuatorem od 1950 r. jest Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie.

Uzasadnienie:

W jubileusz 730-lecia powstania Księstwa Cieszyńskiego oraz 110-lecia działalności polskiej turystyki zorganizowanej Turystyczny Klub Kolarski "Ondraszek", z upoważnienia Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie ustanawia regionalną Odznakę Turystyki Kwalifikowanej "Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego".

Cele:

 • dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego - upowszechnienie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie,
 • dla turystów - upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań krajoznawczych,
 • dla wszystkich żądnych wiedzy - odkrywanie regionalnych walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego i przyległych regionów.

Miejscowości położone na historycznej granicy Księstwa Cieszyńskiego:

 1. Cieszyn
 2. Zebrzydowice
 3. Marklowice Dolne
 4. Prstna
 5. Petrovice k/Karviny
 6. Zavada
 7. Weřnovice
 8. Šonychel
 9. Bohumin
 10. Pudlov
 11. Hrušov
 12. Ostrava
 13. Ostrava Kunčice
 14. Řepišče
 15. Leskovec
 16. Frydek Mistek
 17. Baška
 18. Pražmo
 19. Malenovice
 20. Nova Ves
 21. Stare Hamry
 22. Maly Polom
 23. Velky Polom
 24. Mosty k/Jabłonkowa
 25. Hrčawa
 26. Jaworzynka
 27. Koniaków
 28. Wisła Czarne
 29. Bystra
 30. Mikuszowice
 31. Bielsko-Biała
 32. Komorowice
 33. Czechowice-Dziedzice
 34. Zabrzeg
 35. Zarzecze
 36. Strumień
 37. Zbytków

 

Łącznie ok.400 km.

Zasady zdobywania:

Miejscowości stanowiące kanon odznaki są wyróżnione ( załącznik karta obowiązkowych miejscowości *.doc ) i tam należy potwierdzić swoją obecność. Potwierdzenie odbywa się poprzez odciśnięcie pieczęci, koniecznie z nazwą miejscowości w treści. Pieczęć należy umieścić w karcie potwierdzeń w miejscu do tego przeznaczonym. Możliwe jest również potwierdzenie obecności w formie "selfie" z nazwą miejscowości, umieszczonego we własnej kronice.

Trasy pomiędzy wskazanymi w kanonie miejscowościami są dowolne, nie określa się również okresu zdobywania. Odznaka będzie jednak wydawana wyłącznie do wyczerpania zapasu. Odznakę można zdobywać równolegle do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT), stąd długość jednorazowo pokonywanych odcinków tras powinna wynosić min. 15 km.

Zdobywanie odznaki jest prowadzone na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ustanawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia w trakcie jej zdobywania.

Z uwagi na fakt, że odznaka jest zdobywana również na terenie Czech, należy zapoznać się i stosować przepisy ruchu drogowego tam obowiązujące.

Osoby niepełnoletnie zdobywają odznakę wyłącznie pod opieka osób dorosłych.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Ustanawiającego.

Weryfikację prowadzi i odznaki odpłatnie wydaje Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, Turystyczny Klub Kolarski "Ondraszek" ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn.

 

 

 

ŻYCZYMY WIELU WSPANIAŁYCH PRZYGÓD NA TRASIE