Zakończenie IV Indywidualnego Rajdu Rowerowego „Ziemia Cieszyńska”

Rechtór

27.08.2006

Pomimo porażki odniesionej w batalii o dofinansowanie imprezy prowadzonej w Starostwie Powiatowym zarząd klubu postanowił podjąć się organizacji tej naszym zdaniem ciekawej inicjatywy nazwanej "Indywidualny Rajd Rowerowy". Wypełnia on bowiem doskonale lukę w ofercie kierowanej dla turystów rowerowych, którzy nie mają możliwości lub chęci poruszania się w pilotowanych grupach oraz wyznaczonych terminach a preferują wyjazdy indywidualne a jednocześnie pragną poznać walory Ziemi Cieszyńskiej.

Jak i w poprzednich edycjach udział w rajdzie polegał na indywidualnej eksploracji terenu, odwiedzając wyznaczone regulaminem ciekawe obiekty na terenie Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach granicznej rzeki Olzy. Wydrukowano piękny wielokolorowy plakat reklamowy, który wraz z egzemplarzami regulaminu rozprowadzono w cieszyńskich szkołach i na terenie Czeskiego Cieszyna, także w lokalnej prasie ukazały się informacje i zaproszenia do udziału w rajdzie. Ostatecznie na rajdowych ścieżkach poruszało się 26 turystów-kolarzy, z czego 11 z Republiki Czeskiej. Zapisy oraz promocję rajdu na terenie Czech prowadził niestrudzenie Bolesław Wawracz z Czeskiego Cieszyna.

Rajd rozpoczął się dnia 27.04.2006 pilotażową wyprawą rowerową do Nydku (RCZ) i trwał cały sezon kolarski. Dnia 27.08.2006r. odbył się II etap polegający na uczestnictwie w turystycznym quizie na temat poznanych obiektów, posumowaniu punktacji i wyłonieniu zwycięzców. Metę zlokalizowano w pięknie położonym ośrodku LKS w Simoradzu. Z Cieszyna wraz z prowadzącymi rajd działaczami z "Ondraszka" (głównym organizatorem II etapu był kol. Władysław Zmełty), wyruszyło 16 uczestników, którzy mogli pochwalić się wypełnionymi "kartami potwierdzeń".

Okazało się, że wszystkie 32 obiekty wymagane regulaminem odwiedzili:

  • Andrzej Gojniczek
  • Stanisław Pawlik
  • Józef Chrobok
  • Józef Salecki
  • Andrzej Werpachowski.

Równie wysoko plasowali się Irena, Paweł i Józef Skorupa oraz Bolesław Wawracz i Bolesław Gil z Zaolzia. Należy dodać, że aby zwiedzić wszystkie obiekty należało pokonać wiele kilometrów tras i poświęcić na to sporo czasu.

Quiz turystyczny w formie tematycznego testu przygotował Jan Cichy. Wyniki w zestawieniu z wcześniejszą punktacją wskazały, że w rajdzie zwyciężył Stanisław Pawlik z Pogwizdowa (109 pkt), przed Józefem Saleckim z Goleszowa i Andrzejem Werpachowskim z Skoczowa (po 108 pkt) oraz Andrzejem Gojniczkiem z Zamarsk (107 pkt) i Józefem Chrobokiem (103 pkt). Zdobyta ilość punktów wskazuje na bardzo wyrównaną walkę. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe odznaki oraz specjalne dyplomy-certyfikaty udziału.

Dzięki uprzejmości ajentów bufetu w obiekcie LZS uczestnicy rajdu otrzymali również smaczny posiłek. Zgodnie z reklamowym hasłem "Jedź z nami - tutaj nie ma przegranych", tu naprawdę wszyscy byli zwycięzcami, gdyż już samo aktywne uczestnictwo przyniosło korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz podreperowania swojej kondycji fizycznej. Pomimo stosunkowo słabej frekwencji rajd oceniamy bardzo pozytywnie zdając sobie sprawę, że był przeznaczony dla wytrawnych i samodzielnych turystów-kolarzy.