Zebranie sprawozdawcze za sezon 2009

Rechtór

22.01.2010

Tym razem zerwaliśmy z tradycją organizowania zebrań sprawozdawczych w Domu Narodowym i korzystając z oferty spotkaliśmy się w pięknie wyremontowanej sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”. Miało to również dodatkową niezaprzeczalną zaletę, że było tam sporo miejsca do zapowiedzianego wernisażu konkursu fotograficznego „ Rower mój najlepszy przyjaciel w podróży”. Zebranie specjalnie zostało zwołane z półgodzinnym wyprzedzeniem, aby można było głosować na dwa najciekawsze zdjęcia w kategorii „nagroda publiczności”. O konkursie i jego wynikach można przeczytać w dziale „ z życia klubu”

Prezes klubu „Rechtór” powitał licznie zebranych gości, klubowiczów oraz sympatyków. Następnie chwilą ciszy upamiętniono zmarłego w ubiegłym roku Władysława Janika - Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno Sportowego „Beskid Sląski” w Republice Czeskiej (PTTS w RCZ). Zgodnie z wolą zebranych przewodzenie obradom przekazano w ręce pań: Barbary Toman, Jadwigi Gracyasz oraz Maryli Biłko-Holisz. Ten zabieg jak się okazało, dał gwarancję sprawnego przebiegu obrad oraz zakończenia o przyzwoitej porze. Przy kawie i ciasteczkach obszerne sprawozdanie złożył prezes klubu, następnie uczynił to skarbnik oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Ze sprawozdań tchnęło optymizmem, gdyż w omawianym sezonie na naszym ondraszkowym podwórku działo się dużo dobrego.

Następnie głos zabrali goście z PTTS-u w RCZ: p. Halina Twardzik obecny prezes tego szacownego towarzystwa oraz Bolesław Fukała oraz Zdzisław Fierla. W swoich wystąpieniach podkreślili duży wkład naszego klubu przy organizacji wspólnych imprez. Wyrazem tego było bardzo miłe wyróżnienie Zbyszka Pawlika „Rechtora” Medalem „Za Zasługi” dla PTTS-u. Następnie głos zajęli Władysław Kristen z PZKO w RCZ przedstawiając zaplanowaną na ten rok wspólną wyprawę oraz Józef Przywara z MK PZKO Cierlicko -Kościelec oferując dalszą współpracę. Natomiast wiceprezes Oddziału PTTK Henryk Więzik podsumował miniony sezon turystyczny i bardzo pozytywnie ocenił rolę naszego Ondraszka. Należy dodać, że pod względem ilości członków nasz klub jest czwartym co do wielkości w całym Oddziale. Najprzyjemniejszą częścią zebrania było wręczenie zdobytych odznak oraz nagród w konkursach.

Do „sali wyróżnień” zostali zaproszeni zwycięzcy w konkursie na „Najkatywniejszego turystę-kolarza klubu”. Ten zaszczytny tytuł przebojem zdobył J.Rezmer „Bystry”, a w dalszej kolejności uplasowali się Jadwiga Gracyasz „Ośka”, Piotr Holisz „ Śmig”, Zbyszek Pawlik „Rechtor” i Alicja Pawlik „Alapala”. W kategorii młodzieżowej nagrody przypadły Michałowi Gracyasz i Justynie Pawlik. Sędzią konkursowym był, jak dotychczas Władek Zmełty, który wręczył nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Całkowite zdumienie opanowało zebranych, gdy sędzia konkursu Jarek Rrezmer ogłosił wyniki na „Długodystansowca sezonu”. Okazało się ,że tegoroczny zwycięzca Andrzej Warpechowski przejechał aż 11004km!. W dalszej kolejności uplasowali się Stanisław Pawlik (5148 km), Andrzej Nowak ”Ziołowy” (3681km), Jan Stasik (3227km) i Jarek Rezmer „Bystry” (2373km).

W kategorii pań na podium stanęła Beata Szarzec „Szykowno” (2296km), a w dalszej kolejności Jadwiga Gracyasz „Ośka” (1630km), Alicja Pawlik „Alapala” (1445km) i Basia Nowak „Baśka” (684km).

Piękną statuetką kolarza nagrodziliśmy naszego webmastera Adama Kłodowskiego. Adam już od 8 lat z powodzeniem dba o nasze internetowe „okno na świat”. Wyróżnienie to odebrał w imieniu syna Bogdan Kłodowski.

Szef sekcji kolarskiej PTTS-u Zdzisław Fierla odebrał dyplom uznania w podziękowaniu na dobrą współpracę w minionym sezonie natomiast nasz „Niezłomny” również został wyróżniony dyplomem za swój niezłomny udział w klubowych wielkich i małych wyprawach. Swoje „pięć minut” miał też szef referatu weryfikacyjnego KOT Andrzej Nowak „Skryba”, który złożył sprawozdanie z działania referatu i wręczył zdobyte odznaki różnych stopni. Należy zaznaczyć, że ostatnio ustanowiony stopień Duży Brązowy KOT zdobyli: Józek Lincer „Niezłomny”, Janina Pawlik „Afi” oraz Alicja Pawlik „Alapala” .

W części informacyjnej sekretarz Euroregionu Bogdan Kasperek przekazał obszerne sprawozdanie ze stanu zaawansowania prac nad rewitalizacją ścieżek rowerowych. Podjęliśmy też uchwałę nieco podnoszącą wysokość składek klubowych. Na zakończenie pochyliliśmy się nad propozycjami na 44. sezon zauważając, że jeżeli „odgórne czynniki” będą nam sprzyjały w sprawie pogody, to zamierzenia są jak najbardziej do zrealizowania.

A więc do dzieła!