Zebranie sprawozdawczo-wyborcze kadencja 2013-2016

Rechtór

 

20.01.2017 r.

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze kadencja 2013-2016

 

Zebrania nigdy nie zastąpią naszych wspaniałych rowerowych spotkań, ale raz do roku trzeba się jednak spotkać aby podsumować to co za nami. Tym razem to zebranie było wyjątkowe i to aż z trzech powodów:

Podsumowaliśmy bowiem nie tylko ostatni rok ale całą kadencję, wybraliśmy nowy zarząd klubu, a do tego były na nim obecne władze naczelne PTTK(!) oraz prezes O/PTTK "Beskid Śląski" J.Tyczkowski. Takiej sytuacji jak długo istnieje Ondraszek, ba nawet nasz cieszyński O/PTTK pewnie nigdy nie było. A jak była przyczyna?

Otóż Szeryf Władysław Sosna został uhonorowany przez ZG PTTK nagrodą literacką im. Władysława Krygowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury krajoznawczej. Wręczała je delegacja w składzie Prezes ZGPTTK R.Bargieł, Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej J.Gajewski, red.nacz. "Wierchów" W.Wójcik, Przew. Kapituły Odznaczeń ZGPTTK R.Mazur, sekretarz Kom.Tur.Górskiej J.Konieczniak.

Wzruszony laureat odebrał nagrodę w postaci sporej wielkości obrazu o tematyce górskiej.

Po tym pięknym wstępie zebranie odbyło się własnym torem. Quorum na przewodniczącą jednogłośnie wybrało A.Wlach "Czornom", która jak widać zaczyna się w tym specjalizować. Przy wejściu wszyscy otrzymali również kalendarze – sklerotniki z wkładką z propozycjami wypraw na nadchodzący sezon.

Zaczęliśmy od rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego "Jubileusz Ondraszka w obiektywie". 10 jednakowych, gustownych pucharków znalazło swoich właścicieli (wg załączonej listy), a nagrody wręczał Andrzej Kowol prezes Klubu Fotograficznego "Start" współorganizator konkursu.

Następnie wysłuchano sprawozdań prezesa, komisji rewizyjnej, TRW oraz skarbnika. Wiało z nich optymizmem, gdyż wielokierunkowe działania całej kadencji zostały w większości zakończone sukcesem. A kadencja obfitowała w różne ważne wydarzenia włącznie z obchodami Złotych Godów naszego klubu. Wyjątkiem było sprawozdanie skarbnika, bo jak się okazało m.in. za sprawą kosztów organizacji jubileuszu w kasie klubu zostało raptem parę złotych. Ostatecznie zarząd w całości otrzymał rozgrzeszenie, czyli udzielono mu absolutorium. Przy tej okazji za udaną kadencję podziękowano prezesowi (czyli mnie) piękną przemową, oklaskami oraz bukietem kwiatów. Nie ma dwóch zdań – mocno się wzruszyłem.

Następnie, w bloku wyborczym wybranie odpowiednie komisje i zebrano kandydatury do zarządu klubu i koła kadencji 2017-2020. W wyniku głosowania tajnego (zgodnie z ordynacją wyborczą w PTTK) skład zarządu na kadencję 2017-2010 ukonstytuował się następująco (w nawiasie ilość oddanych głosów):

 1. Zbigniew Pawlik(30)
 2. Barbara Toman (29)
 3. Jarosław Rezmer (28)
 4. Andrzej Nowak(26)
 5. Maria Biłko-Holisz(25)
 6. Alicja Wlach(25)
 7. Jadwiga Rezmer (19)

a do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Marian Wlach (24)
 2. Irena Dzikowska (23)
 3. Kazimierz Szewczyk (21)

Teraz w głosowaniu tajnym nowo wybrani członkowie zarządu i KR wybrali prezesa klubu – Z.Pawlika oraz szefa KR I.Dzikowską. Tak więc, jak widać wiele się nam ten skład nie zmienił.

A kiedy Komisja Skrutacyjna w osobach P.Hamera "Paparazzi" oraz J.Pawlik w pocie czoła zbierała i liczyła głosy najpierw A.Nowak jako szef TRW wydał zdobyte odznaki turystyki kwalifikowanej oraz rozstrzygnęliśmy klubowe konkursy. Tym razem, właśnie z powodu jubileuszu było ich więcej niż zazwyczaj. Rozstrzygnięto:

 1. konkurs na najciekawszą wycieczkę sezonu jubileuszowego (nagrodą były pamiątkowe patery wykonane przez poznaną na klubowej wycieczce firmę Gliniana Koniczynka). Otrzymali je:
  I miejsce Jadwiga i Jarosław Rezmerowie,
  II miejsce Barbara i Andrzej Słota,
  III miejsce Włodek Nowak, Grazyna i Eugeniusz Klapuchowie.
 2. konkurs na najaktywniejszego turystę kolarza dekady 2007-2016 (nagroda-puchary)
  I miejsce Zbigniew Pawlik i Jarosław Rezmer,
  II miejsce Leszek Szurman,
  III miejsce Jadwiga Rezmer i Beata Szarzec.
 3. konkurs na najaktywniejszego turystę-kolarza sezonu 2016 (nagrody rzeczowe)
  I miejsce Leszek Szurman,
  II miejsce Jarosław Rezmer,
  III miejsce Aleksander Sorkowicz
 4. konkurs na długodystansowca kadencji 2013-2016 (nagroda - pamiątkowe statuetki)
  Panie: I miejsce Beata Szarzec, II miejsce Kazimiera Hansel, III miejsce Jadwiga Rezmer
  Panowie: I miejsce Andrzej Warpechowski, II miejsce Leszek Szurman, III miejsce Andrzej Nowak "Ziołowy"
 5. konkurs na długodystansowca sezonu 2016 (dyplomy)
  Panie: I miejsce Małgorzata Holisz, II miejsce Beata Szarzec, III miejsce Kazimiera Hansel
  Panowie seniorzy: I miejsce Adam Poloczek, II miejsce Andrzej Nowak Ziołowy, III miejsce Jan Stasik
  Panowie Juniorzy: I miejsce Andrzej Warpechowski, II miejsce Leszek Szurman, III miejsce Łukasz Krawczyk

W tej podniosłej chwili na klubowiczów (imienne listy w załączeniu), którzy zdobyli laury zwycięstwa spadł deszcz zasłużonych wyróżnień.

Korzystając z obecności prezesa honorowego O/PTTK R.Mazura Dyplom Zasługi zaległy od zebrania jubileuszowego otrzymał Piotr Holisz, a Stanisław Pawlik otrzymał zdobytą wówczas prestiżową statuetkę konkursu 50/50.

J.Tyczkowski wręczył z kolei Dyplomy za Zasługi dla PTTK, na które wnioski złożył klub. Otrzymali je Alicja Wlach oraz Aleksander Sorkowicz.

Bardzo miłą chwilą było też ujawnienie zawartości niespodzianki - czyli sporej wielkości pudła przewiązanego wstążeczką. Mistrzem ceremonii była J.Pawlik, która wyciągnęła z niego… klubowe wielkoformatowe kalendarze ścienne na rok 2017. Była to moja prywatna inicjatywa, gdyż uznałem że mając ciekawe zdjęcia z konkursu fotograficznego warto było z nich zrobić taki użytek. A znając stan klubowej kasy zrobiłem to też na własny koszt. Te estetycznie wydane kalendarze można było traktować też jako sklerotnik w wersji max, bo zostały zaznaczone w nim wszelkie propozycje na 51 sezon klubowej aktywności. Ondraszki mogły go zakupić za cenę ich wykonania, z czego wielu skorzystało.

W bloku uchwał i wniosków przegłosowano dwie uchwały: likwidację konkursu długodystansowca w dotychczasowej postaci oraz realizację mutacji dotychczasowego konkursu 50/50 przy wykorzystaniu zasobu posiadanych statuetek. Do realizacji uchwał zobowiązano zarząd klubu.

W tle spotkania można było obserwować na ekranie jubileuszowy sezon w obiektywie w zestawie zdjęć przygotowanym przez P.Hamerę "Paparazziego".

Na zakończenie omówione zostały co ciekawsze propozycje wynikające z kalendarza imprez i był to ostatni akcent tego ważnego spotkania.

GALERIA ZDJĘĆ