Zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Paparazzi

19.01.2018

 

Zebranie sprawozdawcze za rok 2017

 

Zgodnie z uświęconą latami tradycją na początku każdego roku podsumowujemy wyniki poprzedniego sezonu i określamy ramy działalności na ten nadchodzacy. W tym celu w sali SM Cieszynianka zebrała się dość liczna grupa 45 klubowiczów, aby podsumować dokonania zakończonego 51 seoznu czyli czyli pierwszego w drugim półwieczu klubu. Uczyniliśmy to w obecności znamienitych gości bowiem z PTTS-u przybyli: prezes p. Halina Twardzik i szef sekcji kolarskiej Robert Wałaski, natomiast macierzysty O/PTTK reprezentował prezes Jacek Tyczkowski.

Zebranie rozpoczęto od wspomnienia naszych bliskich i przyjaciół, którzy w ubiegłym roku odeszli na drugą stronę. A byli to: w styczniu "Ociec” Jan Pawlik p.t.kol. i dawny członek Ondraszka, we wrześniu Ryszard Syrokosz i Lucjan Jurys z cieszyńskiego O/PTTK oraz w październiku Ewald Bereska z Klubu Kolarskiego "Gronie” z Tychów. Choć nie wszyscy wymienieni byli członkami klubu, jednak uczynili dla naszego klubu wiele dobrego.

Prowadzenie zebrania powierzono "Czornej” Alicji Wlach mającej w tym względzie duże doświadzcenie a wspierali ją w funkcji wiceprezesa "Rechtor” Zbyszek Pawlik oraz sekretarza "Bystry” Jarek Rezmer.

Realizując uchwalony scenariusz kolejno swoje sprawozdania złożyli prezes klubu, następnie Komisja Rewizyjna oraz skarbnik. Dokonania minionego sezonu oceniono pozytywnie, nie licząc problemów wynikających z perturbacji pogodowych, która co nieco pomieszała w realizacji planów oraz trochę kulejącej współpracy z PTTS-em. Do tego ostatniego odniosła się w swojej wypowiedzi Halina Twardzik przyznając, że nie był to najlepszy rok w tym zakresie. Podjęto jednakze środki zaradcze stąd właśnie obecność nowo wybranego szefa sekcji kolarskiej. Zapowiedziała również osobiste włączenie się do organizacji rajdu do ujścia Olzy.

Następnie szef TRW "Paparazzi” Piotr Hamera złożył sprawozdanie ze swojego podwórka oraz wręczył "Ziołowemu” Andrzejowi Nowakowi zdobytą odznakę "Turistika se Sokolem” autoryzowaną przez TJ Sokol z Cz.Cieszyna. Tym samym rozpoczął najprzyjemniejszą część naszego spotkania czyli rozstrzygnięcie konkursów.

"Kropelka” Władek Zmełty sędzia tradycyjnego konkursu na Najaktywniejszego turystę kolarza sezonu ogłosił, że w roku 2017 w tym współzawodnictwie zwyciężyli:

  1. miejsce 152 pkt "Wędrowniczek” Leszek Szurman
  2. miejsce 126 pkt "Gwarek” Kazimierz Szewczyk
  3. miejsce 112 pkt. "Szykowno” Beata Szarzec
  4. miejsce 100 pkt "Bystry” Jarek Rezmer
  5. miejsce 92 pkt "Rechtór” Zbyszek Pawlik

Niezagrożona pozycja "Wędrowniczka” nikogo nie zdziwiła gdyż dzięki swojej całoroczmnej aktywności o czym była molwa w sprawozdaniu daleko odjechał pozostałym klubowiczom. Ostatno też na wysokich miejscach plasuje się "Szykowno” i "Gwarek” reprezentujacy nasz klub na zlotach UETC. Zwycieżcy otrzymali gromkie brawa dyplomy a do III miejsca też nagrody rzeczowe.

Następnie wyłonione na zebraniu jury konkursu na Najciekawsza wycieczkę sezonu 2017 w składzie "Ziołowy” i "Paparazzi” zebrali imienne karty konkursowe zawierające spis ubiegłorocznych wypraw z przyznaną punktacją.

Po ich podsumowaniu okazało się, że najbardziej się podobała kulinarna wyprawa na smażenie jajecznicy "Kropeki” otrzymując 43 pkt, następnie zakończenie sezonu na Chełmie autorstwa duetu "Ośki” i "Bystrego” 37 pkt, a nieznacznie za nim uplasowała się wycieczka "Odkryjmy uroki Jaworza” w opracowaniu Rechtora z pomoca W.Nowaka (33pkt). Autorzy tych wypraw otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dyplomy natomiast trafiły do "Unisono” i "Rechtora” za organizację rozpoczęcia sezonu (25 pkt warto podkreślić, że z powodu dość ekstremalnej pogody było nieco improwizowane) oraz dla klubu za organizację XX Jubileuszowego Rajdu Rodzinnego (18 pkt). Nagrody rzeczowe w obu konkursach były kuponami do realizacji w wytypowanych warsztatach rowerowych.

Na zakończenie tego uroczystego bloku prezes O/PTTK Jacek Tyczkowski wręczył dyplomy Oddziału PTTK za wyjątkowe osiągnięcia w roku sprawozdawczym. Otrzymali je:

  • Małgosia i Kazik Holiszowie za przygotowanie i realizację obozu kolarskiego na trasie Dużego Rajdu Dookoła Polski i niezłomną postawę pomimo poważnych problemów zdrowotnych.
  • Włodek Nowak za szczególną aktywność przodownicką wyrażającą się w zaangażowaniu w pracach komitetu organizacyjnego zlotu Odziałów PTTK w Bielsku-Białej i organizacji dalszych wycieczek zaplanowanych w klubowych propozycjach.

W panelu dyskusji omówiono niektóre propozycje z planu na rok 2018. Dodatkowo zebrani podjęli jeszcze dwie uchwały:

  1. dnia 08.06.2018r. organizację imprezy rowerowej dedykowanej dla dzieci i młodzieży pn. "Dzień Dziecka z Ondraszkiem”.
  2. rozszerzenie punktacji na Najaktywniejszego turystę klubu o dodatkowe dyscypliny turystyki kwalifikowanej uznanej w PTTK w formie odznak do zdobywania (kajakarstwo, turystyka piesza nizinna itp.).

I na tym zebranie zakończono. Należy jeszcze dodać, że przez cały czas w tle można było podglądać fotoreportaż z poszczególnych wypraw omawianego sezonu przygotowany przez "Paprazazzego” konsumując drobny poczestunek (kawa, herbata, ciasteczka, woda mineralna) przygotowamny przez klubowe koleżanki.

Jako, że teorię mamy za sobą więc pozosrtaje tylko czekać aż przyjdzie wiosna i wtedy przystąpimy do praktycznej realizacji omówionych pomysłów.

Rechtór - Zbyś Pawlik

 

[GALERIA ZDJĘĆ]