XXI Rodzinny Rajd Rowerowy "U Brzezinów"

Rechtór

17.06.2018 r.

 

SPRAWOZDANIE Z
XXI CIESZYŃSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

 

Dnia 17 czerwca 2018r. przy pięknej pogodzie odbyła się kolejna, już XXI edycja rodzinnego rajdu rowerowego, jako impreza towarzysząca tegorocznym obchodom Święta Trzech Braci.

Patronat honorowy przyjęli p. Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna, p. Krzysztof Glajcar Wójt Gminy Goleszów na terenie której zorganizowano metę oraz p.Ryszard Mazur Honorowy Prezes Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie.

Celem imprezy było propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promowanie ścieżek rowerowych i poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej.

W rajdzie udział wzięło ok. 90 uczestników - przedstawicieli aż czterech pokoleń, a najmłodszy z nich miał niecałe 3 lata. Licznie była reprezentowana grupa dzieci i młodzieży a najliczniejszą grupą zorganizowaną była grupa z klubu "Przerzutka" Zebrzydowice, "Ondraszek" Cieszyn.

Konferansjer i komandor imprezy Zbigniew Pawlik przekazał informacje o czekających uczestników atrakcjach, a obecny na starcie Honorowy Prezes O/PTTK w Cieszynie kol. Ryszard Mazur przekazał słowa uznania uczestnikom. Zgodnie ze scenariuszem podzielono startujących na mniejsze zespoły wg skali trudności przewidywanej trasy, które kolejno prowadzone przez klubowych przodowników tur.kol. wyruszyły na sygnał Gościa Honorowego.

Ogólnie trasy liczyły ok. 20 km i prowadziły przez malownicze tereny gminy Goleszów do gospodarstwa agroturystycznego "U Brzezinów", gdzie zorganizowano metę.

Tutaj uczestnicy otrzymali ciepły posiłek i po krótkim odpoczynku przystąpiono do realizacji zaplanowanego bloku sportowo-rekreacyjnego. Odbyły się następujące konkurencje:

 • Konkurs rysunkowy dla dzieci "Mama, tata, rower i ja". Wszystkie prace wykonane kredą na kartonach przez naszych milusińskich zostały nagrodzone upominkami.
 • Konkurs " wymiana dętki w rowerowym kole" na czas zwyciężyli:
  1. Kazimierz Holisz,
  2. Grzegorz Sawka,
  3. Piotr Hamera
 • Konkurs rzutu oponą kat. dorośli zwyciężyli:
  1. Piotr Hamera,
  2. Andrzej Nowak "Ziołowy",
  3. Jadwiga Rezmer
 • Konkurs rowerowy tor przeszkód kat. dzieci zwyciężyli:
  1. Jakub Sawka,
  2. Mateusz Wojtas,
  3. Nadia Choczaj
 • Konkurs rowerowy tor przeszkód kat. dorośli zwyciężyli:
  1. Grzegorz Cienciała,
  2. Grzegorz Sawka,
  3. Rafał Wojtas
Zwycięzcy we wszystkich zmaganiach konkursowych otrzymali nagrody rzeczowe. Najbardziej oczekiwaną częścią imprezy było zapewne wręczenie ufundowanych pucharów. Otrzymali je:
 1. W kategorii "Rodzina rajdowa": 4-osobowa rodzina p. Choczaj z Cieszyna. Puchar ufundował Burmistrza Miasta Cieszyna.
 2. W kategorii "Rajdowi seniorzy": puchary ufundował wójt Gminy Goleszów, a otrzymali je: Jadwiga Przywara oraz Iwan Lettkowski (RCZ). Puchary osobiście wręczył przybyły na metę wójt gminy Goleszów p.Krzysztof Glajcar.
 3. W kategorii "Najliczniejsza grupa zorganizowana": Puchar ufundowany przez Honorowego Prezesa Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie zdobyła ekipa z klubu "Przerzutka" Zebrzydowice.
 4. Wyróżniono również rajdowych juniorów:

 5. W kategorii "Rajdowego Juniora", czyli najmłodszego rowerzysty, który samodzielnie pokonał trasę nagrodę rzeczową otrzymał Mateusz Zielke.
 6. W kategorii "Najmłodszy uczestnik rajdu" ufundowany puchar organizatorzy wręczyli 2,5 letniemu Filipowi Gołuckiemu (rocznik 2015), który wraz z dziadkami przyjechał aż z Wodzisławia Śląskiego. Ledwie kilka dni starszy był Karol Chmiel, i on również został obdarzony upominkiem. Obaj byli pasażerami na rowerach swoich dziadków.

Impreza mogła zostać zrealizowana dzięki życzliwej pomocy następujących instytucji oraz firm:

Urząd Miejski Cieszyn
Starostwo Powiatowe z Cieszyna
Urząd Gminy Goleszów
oraz innych

a przede wszystkim dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób z Turystycznego Klubu Kolarskiego "Ondraszek", którzy zapewnili pełną organizację oraz obsługę tego wydarzenia.

 

[GALERIA ZDJĘĆ - "Paparazzi"]

[GALERIA ZDJĘĆ - "Ziołowy"]

[GALERIA ZDJĘĆ - "Szykowno"]

Zbigniew Pawlik
Prezes TKK PTTK "Ondraszek"