RAJD ROWEROWY "SZUM GUM"

 laziskagorne2018 1

laziskagorne2018 2 2laziskagorne2018 2 2

 

KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ
PTTK ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE
ZAPRASZA NA
RAJD ROWEROWY "SZUM GUM"

 

 laziskagorne2018 3

 

ŁAZISKA GÓRNE
6 PAŹDZIERNIK 2018 R.

 

 

ORGANIZATOR:

Komisja Turystyki Kolarskiej przy O/PTTK w Mikołowie.
Komandor Rajdu: kol. Andrzej Rygulski tel. kom. 507 283 551.

SPONSORZY:

Starostwo Powiatowe, UM Łaziska Górne.

CEL RAJDU:

Popularyzacja turystyki kolarskiej, krajoznawstwa, poznanie Powiatu Mikołowskiego i szlaków turystycznych, zdobywanie Odznaki Krajoznawczej "Turysta Powiatu Mikołowskiego".

TERMIN: 6 PAŹDZIERNIK 2018 R. (sobota)

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W rajdzie mogą uczestniczyć koła i kluby PTTK, drużyny szkolne i harcerskie (pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej), dzieci, młodzież, rodziny oraz turyści indywidualni;
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieka osób dorosłych.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
 • Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
 • Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników;

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

Zgłoszenie uczestnictwa oraz wpłaty wpisowego dokonuje się na miejscu startu rajdu od godz. 10.00 do 11.00. Wpisowe wynosi: 2,00 zł od każdego uczestnika.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW RAJDU:

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • pamiątkową naklejkę rajdową;
 • potwierdzenie udziału w rajdzie okolicznościową pieczątką;
 • prawo udziału w konkursach premiowanych nagrodami I, II, III miejsce;
 • puchary dla najliczniejszej drużyny szkolnej i dla najliczniejszego klubu rowerowego.

PROGRAM RAJDU:

 • otwarcie rajdu godz. 10.00 (start: Miejska Placówka Muzealna, ul. Karola Miarki 15, Mikołów)
 • możliwość zwiedzania Miejskiej Placówki Muzealnej Mikołowa;
 • przejazd na metę rajdu „INZLA” ul. Południowa – Łaziska Średnie
 • przeprowadzenie konkursów sprawnościowych z nagrodami i ognisko (kiełbasa we własnym zakresie)
 • wręczenie wyróżnień i nagród;
 • zakończenie rajdu ok. godz. 13.00.

Komitet organizacyjny

ZALECA SIĘ UCZESTNICTWO W RAJDZIE W KASKACH

ZDROWO BO ROWEROWO !!!