20 Rajd Kolarski Szlakami Obrońców Śląskaw rocznicę Września 1939

 gostyn 2018 1gostyn 2018 2

 

 

 

20 Rajd Kolarski Szlakami Obrońców Śląska
w rocznicę Września 1939
Gostyń – 08.09.2018 r.

 

 

 

gostyn 2018 3

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator rajdu
  Komisja Turystyki Kolarskiej przy O/PTTK w Mikołowie
  tel. PTTK: 32-226-54-60.
  Komandor Rajdu kol. Andrzej Rygulski tel. 507 283 551.
  Rok 2018 w PTTK pod hasłem "Na szlakach Niepodległości".
  Sponsorzy: Urząd Miasta Łaziska Górne, Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
 2. Cel rajdu
  Popularyzacja turystyki kolarskiej, krajoznawstwa i wiedzy historycznej przez poznanie szlaków wojennych obrony Śląska w 1939r. w paśmie umocnień i fortyfikacji na linii Bujaków-Śmiłowice-Mokre-Łaziska-Wyry-Gostyń (meta rajdu).
 3. Termin rajdu:
  8 wrzesień 2018 r. (sobota) z metą koło Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 w Gostyni.
 4. Warunki uczestnictwa.
  • W rajdzie mogą uczestniczyć koła i kluby PTTK, drużyny szkolne i harcerskie (pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej), młodzież, rodziny oraz turyści indywidualni;
  • Uczestnicy wybierają dowolną trasę po powiecie mikołowskim, szlakami umocnień z 1939 r. ;
  • Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie;
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich;
  • Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty;
  • Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników;
  • Dzieci mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.
 5. Zgłoszenia i wpisowe.
  Zgłoszenie uczestnictwa oraz wpłaty wpisowego dokonuje się na mecie rajdu od godz. 10.
  Wpisowe wynosi: 2,00 zł.
 6. Świadczenia dla uczestników rajdu:
  W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
  • pamiątkową naklejkę rajdową;
  • potwierdzenie udziału w rajdzie okolicznościową pieczątką;
  • prawo udziału w konkursach premiowanych nagrodami I, II, III miejsce;
  • puchary dla najliczniejszej drużyny szkolnej i dla najliczniejszego klubu rowerowego;
  • nagrody rzeczowe.
 7. Program rajdu.
  • otwarcie rajdu godz. 10.00;
  • 10.30 wzmianka o historycznym znaczeniu Bitwy Wyrskiej;
  • zwiedzenia bunkra „Sowiniec” w godz. 10.00-13.00 za dodatkową opłatą 2 zł od osoby;
  • przeprowadzenie konkursów sprawnościowych w godz. 10.00-12.00;
  • wręczenie wyróżnień i nagród;
  • zakończenie rajdu ok. godz.13.00.

Komitet organizacyjny

ZALECA SIĘ UCZESTNICTWO W RAJDZIE W KASKACH
ZDROWO BO ROWEROWO !!!