XII ROWEROWEGO RAJDU DO UJŚCIA OLZY IM. WŁADYSŁAWA JANIKA

Administrator

 

    

REGULAMIN
XII ROWEROWEGO RAJDU DO UJŚCIA OLZY
IM. WŁADYSŁAWA JANIKA

 

ORGANIZATORZY:

  • Turystyczny Klub Kolarski PTTK "ONDRASZEK"
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej

CEL: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego turystów z RP i RCZ, poznanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego, a zwłaszcza regionu u zbiegu Olzy i Odry, realizacja hasła "turystyka bez granic".

UCZESTNICTWO: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w miejscu startu. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

START: dnia 29.09.2019r. Lutynia Dolna przystanek kolejowy o godz.9.30. Możliwość przyjazdu pociągiem Cieszyn-Bogumin. Odjazd z Czeskiego Cieszyna o godz.8.40, przyjazd 9.11

META: Ośrodek Wypoczynkowy "Olza" w Olzie ul. Kolejowa

ZGŁOSZENIA: w miejscu startu.

WPISOWE: 10 zł lub 70 KC od osoby.

ŚWIADCZENIA: ciepły posiłek (kiełbasa z rusztu z dodatkami) oraz herbata na mecie. Możliwość zakupienia innych napojów. Pamiątkowa naklejka.

TRASA: Lutynia - Wierzniowice - ujscie Olzy - Gorzyczki - Uchylsko - Olza. Powrót indywidualny. Możliwość powrotu pociągiem do Czeskiego Cieszyna.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

  • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
  • Ubezpieczenie w własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
  • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
  • Dzieci i młodzież są zobowiązani do używania kasku rowerowego, a pozostałych mocno do tego zachęcamy.
  • Zgłoszenie udziału przez wpłatę wpisowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  • Przejazd trasy w tempie turystycznym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

JEDŹ NAMI – BO WARTO !!!

 

Organizatorzy