Zebranie sprawozdawcze Ondraszka za 2019

24.01.2020 r.

 

Zebranie sprawozdawcze Ondraszka

 

Początek każdego roku to czas podsumowań, zebrań i dyskusji o planach na przyszłość.

W piątkowe popołudnie w sali SM Cieszynianka zwołano zebranie sprawozdawcze klubu za rok 2019r. O godz. 17.00, z niewielkim poślizgiem, przy kawie i drobnym poczęstunku prezes klubu Rechtór otworzył zebranie witając licznie przybyłych klubowiczów oraz zaproszonych gości czyli lidera kolarzy z PTTS-u Roberta Wałaskiego, Władka Kristena z PZKO, Henryka Franka z zebrzydowickiej Przerzutki. Wśród zebranych 37 Ondraszków serdecznie powitaliśmy Krzysztofa Kaszturę, pełniącego obecnie funkcję zastępcy burmistrza Cieszyna.

Następnie chwilę zadumy poświęciliśmy pamięci tych, którzy już na zawsze odeszli. A byli to: zmarła w we wrześniu ub. roku Aniela Kupiec szeroko znana i lubiana zaolziańska poetka pisząca "po naszymu", którą niejednokrotnie odwiedzaliśmy w jej "drzewiónce"w Nydku, zmarli w listopadzie działacz bielskiego O/PTTK Staszek Halski i długoletni członek Ondraszka Krzysztof Sumera z Bielska Białej oraz Wanda Porębska "Szprycha", której towarzyszyliśmy w ostatniej drodze ledwie dziesięć dni temu. Na zakończenie spotkania zapowiedziano prezentację zdjęć dokumentujących Ich kontakty z klubem.

Prowadzenie spotkania w drodze głosowania powierzono "Czornej" Alicji Wlach, która w tej roli już niejednokrotnie występowała. Do prezydium wybrano też "Ośkę" Jadwigę Rezmer w roli wiceprzewodniczącego i "Bystrego" Jarka Rezmera jako sekretarza.

Część sprawozdawczą rozpoczęła przemowa prezesa klubu dotycząca ubiegłorocznych dokonań klubu. Była optymistyczna, choć jednak nie wszystko udało się zrealizować. Dużo się działo i zostało udokumentowane w prezentowanym na zebraniu 27 tomie kroniki.

Sprawozdanie finansowe skarbnika "Apanaczi" Basia Toman zakończyło się konkluzją, że z finansami nie jest najgorzej, choć większość z ubiegłorocznych klubowych inicjatyw zaznaczyła się bardziej w rubryce wydatki niż przychody. Komisja Rewizyjna w swojej wypowiedzi stwierdziła, że skarbnik dobrze czuwa nad naszymi finansami. W głosie gości z zainteresowaniem wysłuchano wypowiedzi wszystkich zaproszonych, w tym zwłaszcza Krzysztofa Kasztury, który przybliżył zamierzenia władz miejskich ww zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w Cieszynie.

Następnym blokiem spraw było przekazanie wyróżnień i zdobytych odznak turystycznych.

Dyplomy naszego O/PTTK za ponad przeciętną aktywność na wniosek zarządu klubu otrzymali: Piotr Hamera "Paparazzi" oraz Aleksander Sorkowicz "Olo".

Następnie Andrzej Słota "Jedruś" odebrał bardzo prestiżową odznakę "50 lat w PTTK", wręczono też zdobyte w ubiegłym sezonie odznaki turystyki kolarskiej. Odebrali je Łukasz Krawczyk "Śmieszek" i Aleksander Sorkowicz "Olo". Warto zaznaczyć, że "Śmieszek" jako drugi w klubie otrzymał też długo zdobywaną odznakę turystyczną ustanowioną przez TJ Slavoj z Cz.Cieszyna. Mariusz Bubik "Milczek" odebrał swój pięknie odrestaurowany puchar "Króla strzelców", który z racji przewidywanego remontu nie odebrał na jajecznicy.

Następnie przystąpiono do ogłoszenia wyników w konkursach klubowych:

Władek Zmełty "Kropelka" pokonując spore problemy ustalił, że w konkursie na najaktywniejszego turystę kolarza 53 sezonu najwyższe lokaty zajęli:

Kategoria Panie:

 1. Beata Szarzec "Szykowno" - 97 pkt.
 2. Janina Pawlik "Afi" - 88 pkt.
 3. Maria Biłko - Holisz "Roztrzapek", Jadwiga Rezmer "Ośka" - po 85 pkt.
 4. Basia Toman "Apanaczi" - 70 pkt.
 5. Alicja Wlach "Czorno" - 60 pkt.

Kategoria Panowie:

 1. Aleksander Sorkowicz Olo - 141 pkt.
 2. Zbigniew Pawlik "Rechtór" - 138 pkt.
 3. Leszek Szurman "Wędrowniczek" - 128 pkt.
 4. Jarosław Rezmer "Bystry", Kazimierz Szewczyk "Gwarek" - po 110 pkt.
 5. Mariusz Bubik "Milczek" - 86 pkt.

Dużo emocji wzbudziło rozstrzygnięcie konkursu na "Najciekawsze wydarzenie sezonu 2019" jaki doraźnie ogłosił zarząd klubu. Jury wybrane at hoc w składzie "Paparazii" i "Gwarek" dokonało podsumowania 33 złożonych kart głosowania i ogłosiło wszem i wobec, że za najciekawsze wydarzenia klubowicze uznali:

 1. 100 lat po ...rajd śladami walk o Śląsk Cieszyński zorganizowany przez M. Buławę i Z. Pawlika - 160 pkt.
 2. Dobra Pani z Kończyc – śladami dokonań hr. Gabrieli Thun autorstwa M. Bubika - 94 pkt.
 3. XXII Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny zorganizowany przez Komitet Organizacyjny klubu - 77 pkt.
 4. Obóz kolarski Greenway Jizera opracowany przez uczestników tego wydarzenia - 56 pkt.
 5. Zielonoświątkowa jajecznica przygotowana organizacyjnie przez W. Zmełtego - 45 pkt.

Wszyscy wymienieni otrzymali dyplomy uznania, a trzech najlepszych w każdej kategorii również i nagrody rzeczowe. Następnie pochylono się nad planem działania na ledwie co rozpoczęty 54 sezon kolarski. Plan zawarty w sklerotniku uzupełniono o kilka pozycji, w tym Zlot O/PTTK woj. śląskiego, spotkanie pamięci A.Kupiec i kilku prelekcji. Plan ten, wraz z uzupełnieniami jednogłośnie przyjęto do realizacji. Sporą dyskusję wywołały złożone wnioski pod uchwały zebrania. A były trzy:

"Olo" zaprezentował pomysł rajdu "Rowerem dookoła Księstwa Cieszyńskiego", który w formie odznaki byłby do samodzielnego zdobywania, a "Rechtór" złożył wniosek w sprawie zmiany punktacji na najaktywniejszego turystę kolarza, która promowałaby działania w zakresie pozyskania nowych członków klubu, zwłaszcza w "młodszym" przedziale wiekowym oraz w sprawie uznania konkursu na "Najciekawsze wydarzenie sezonu" jako stały konkurs klubowy z własnym regulaminem. Po różnych wypowiedziach za i przeciw, w głosowaniu przyjęto do realizacji wniosek na konkurs oraz odznakę. Dodatkowo na wniosek "Apanaczi" zorganizowane zostanie referendum w sprawie zasadności dalszego zamawiania kalendarzy-sklerotników w obecnej dobie powszechnego dostępu do informacji on-line.

Podczas całego spotkania "Paparazzi" prezentował na ekranie przygotowany bogaty zestaw ponad 2 tys. zdjęć ilustrujących wydarzenia zakończonego sezonu.

Na tym zakończyła się część sprawozdawcza i przystąpiono do zapowiedzianej na wstępie części wspomnieniowej. W.Kristen sugestywnie przedstawił jeden z wierszy śp. Anieli Kupiec oraz zamierzenia dotyczące przygotowywanego spotkania ku Jej pamięci, zaprezentowano też wybór zdjęć z naszych dawnych wizyt u p. Anieli w Nydku.

Bardzo wzruszający był zestaw zdjęć dokumentujących długoletnie kontakty z klubem śp.K.Sumery oraz śp.W.Porębskiej. Mieliśmy okazję zobaczyć zestawy zdjęć, przygotowane przez jej męża Leszka oraz przez Rechtora. Wyprawy rowerowe i górskie, spotkania, bale …. tyle wspomnień stanowi teraz już księgę zamkniętą i oby jednak nie zapomnianą.

 

[GALERIA ZDJĘĆ - "Rechtór"]

 

Rechtór - Zbyś