Sprawozdanie z organizacji i przebiegu Międzynarodowego Złazu Turystycznego z okazji 100-lecia Schroniska PTTK na Stożku

Administrator

stozek 100 lat

9.07.2022 r.

 

 

 

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu
Międzynarodowego Złazu Turystycznego
z okazji 100-lecia Schroniska PTTK na Stożku

 

 1. Prace przygotowawcze
 2. W dniu 16 grudnia 2021r. w siedzibie Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie przy ul. Głębokiej 56 z inicjatywy ówczesnego Prezesa Zarządu Oddziału Zbigniewa Pawlika spotkali się przedstawiciele O/PTTK z Cieszyna i Wisły. Na spotkaniu ustalono, że w dniu 9 lipca 2022r czyli dokładnie w 100-lecie otwarcia schroniska zostanie zorganizowany Międzynarodowy Złaz Turystyczny, którego punktem kulminacyjnym będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy schronisku. Ustalono też skład Komitetu Organizacyjnego Złazu:

  • z Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie: Zbigniew Pawlik (komandor), Zbigniew Huczała, Maria Czyź, Krzysztof Greń, Irena Greń (kooptowana w terminie późniejszym)
  • z Oddziału PTTK "Wisła" z Wisły: Izabela Rudzińska (wice-komandor), Grażyna Pruska, Anna Pilch (kooptowana w terminie późniejszym)
  • z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego "Beskid Sląski" w Republice Czeskiej: Halina Twardzik (wice-komandor), Wanda Farnik
  • gospodarz schroniska Krzysztof Cimek
  • z Urzędu Miejskiego z Wisły: Tadeusz Papierzyński (kooptowany w terminie późniejszym)

  Komitet Organizacyjny na szeregu spotkaniach (łącznie odbyło się sześć: dwa w Cieszynie, dwa w Wiśle i dwa na Stożku) opracował scenariusz obchodów, ustalił skład Komitetu Honorowego i docelowy Komitetu Organizacyjnego (załącznik nr 1), zakres działań promocyjnych oraz kwestie finansowe. Ustalił również logo imprezy, które było jej znakiem rozpoznawczym stosowanym na wszelkich materiałach. W trakcie przygotowań powstała dodatkowa inicjatywa przygotowania wystawy towarzyszącej w siedzibie Wiślańskiego Centrum Kultury, na której zaprezentowano historię schroniska z wykorzystaniem pocztówek ze zbiorów Jana Cichego, odciski pieczęci okolicznościowych wykonanych przez Jana Folwarcznego z okazji różnych wydarzeń turystycznych na Stożku oraz kolejnych jubileuszy schroniska, a także blaszek pamiątkowych i lasek turystycznych ze zbiorów Andrzeja Lacela.

  Zbigniew Pawlik opracował artykuł zatytułowany "Historia pewnego schroniska" zawierający szczegółową historię powstania schroniska i jego dalszych losów. Artykuł wysłano min. do wydawnictwa PTTK "Turysta", Wydziału Promocji UM Wisła oraz został umieszczony na stronach internetowych towarzystw wchodzących w skład komitetu organizacyjnego jako zapowiedź wydarzenia. Ukaże się również w kilku odcinkach w "Wiadomościach Ratuszowych".

  Komitet Organizacyjny następująco podzielił realizację zadań:

  • zespół Wisła: zaprojektowanie i wykonanie elementów graficznych (zaproszenia, podziękowania, regulamin, afisz) zapewnienie udziału kapeli oraz punktu medycznego GOPR, udział w sekretariacie złazu,
  • zespół Cieszyn: opracowanie i wykonanie śpiewnika okolicznościowego, opracowanie i wykonanie pamiątek ze Złazu (przypinka, chusta tunelowa) i pieczątki okolicznościowej, przygotowanie materiałów na wystawę, obsługa kancelaryjna oraz finansowa Złazu, prowadzenie zapisów oraz sekretariatu złazu,
  • gospodarz schroniska: przygotowanie pamiątek z jubileuszu do sprzedaży komercyjnej, przygotowanie techniczne wydarzenia na miejscu (nagłośnienie, namioty, aprowizacja), zakup, dostawa i osadzenie kamienia stanowiącego podstawę tablicy i montaż tablicy pamiątkowej,
  • UM Wisła: prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej w lokalnej prasie, mediach społecznościowych i internecie, przygotowanie wystawy,
  • zespół Zaolzie: zaproszenie reprezentacji Klubu Czeskich Turystów oraz Klubu Słowackich Turystów

  Długo zastanawiano się nad treścią i formą tablicy pamiątkowej oraz sfinansowaniem jej wykonania. Ostatecznie na prośbę Komitetu Organizacyjnego tablicę ufundowała zarządzająca schroniskiem z ramienia PTTK Spółka PTTK Karpaty z siedzibą w Nowym Sączu.

  Do dnia 30 czerwca wskazanego jako zakończenie zapisów wpłynęło ok. 130 zgłoszeń indywidualnych i grupowych. W tej sytuacji Komitet Organizacyjny postanowił zbierać nadal zgłoszenia, przy czym wymagane formalności postanowiono realizować w dniu rajdu w namiocie organizatora.

 3. Przebieg Złazu w dniu 9 lipca 2022r.
 4. Komitet Organizacyjny składający się z obu O/PTTK oraz gospodarza już od godz. 9.00 przystąpił do czynności przygotowawczych. Gospodarz rozstawił namioty. W namiocie organizatora obowiązki sekretariatu pełniły: Maria Czyż i Irena Greń (Cieszyn) oraz Anna Pilch (Wisła). Prowadzeniem weryfikacji odznak GOT zajął się Henryk Więzik (Cieszyn) oraz Włodzimierz Zwierzchowski (Wisła). Dokumentację fotograficzną wydarzenia realizował zespół Beata Tyrna i Krzysztof Greń (Cieszyn). Grażyna Pruska i Anna Pilch przygotowały drukowane podziękowania dla gości z wtykorzysanoiem pieczątki okolicznościowej. Podziękowania wręczała Izabela Rudzińska (Wisła).

  O godz.11.00 komandor Zbigniew Pawlik rozpoczął złaz od odczytania fragmentu wspomnień dr. Jana Galicza opisujących moment otwarcia schroniska w 1922r. W dalszej kolejności przedstawił skład Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego. Następnie odczytał fragmenty wspomnień pt. "Stożek" dr J. Galicza ze swojej wyprawy na Stożek w roku 1891, kiedy jeszcze nie istniało w tym rejonie jakiekolwiek zagospodarowanie turystyczne opublikowanych w II Roczniku O/PTT "Beskid Śląski" w 1931 r. oraz na bazie artykułu tego samego autora z 1935r. omówił perypetie związane z lokalizacją, budową i wyposażeniem schroniska. Rys historyczny zakończył przybliżeniem losów budynku w okresie od II w.świat. do czasów współczesnych.

  Zespół organizacyjny tymczasem przyjmował zgłoszenia przybywających uczestników i wydawał świadczenia, a pracownicy gospodarza wydali posiłek turystyczny. Warto odnotować, że duże zorganizowane grupy (ponad 10 osób) przybyły z Koła PTTK nr 2 PTTK (Skoczów), Koła PTTK nr 19 (Goleszów), Koła PTTK nr 8 (Cieszyn), Oddziału PTTK z Żywca,PTTS "BS" w RCZ, Klubu Słowackich Turystów oraz Klubu Czeskich Turystów z Trzyńca.

  O godz. 12.00 swój koncert rozpoczęła świetna dziewczęca kapela góralska "Wisła" z Wisły. Korzystając z okolicznościowych śpiewników uczestnicy włączyli się do wspólnego śpiewania, a skoczne dźwięki góralskiej muzyki zachęcały do tańca, co wykorzystali przede wszystkim członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK "Ondraszek" ruszając do zaimprowizowanej zabawy. W przerwach Anna Cięgiel-Tochaczek (córka Jana Cięgla, który był gospodarzem w schronisku przez 36 lat) przekazała ciekawe wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na Stożku.

  O godz. 13.00 hejnał góralskiej trombity oznajmił uroczysty punkt kulminacyjny, którym było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Dokonali tego Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek i Wiceprezes ZGPTTK Jakub Nowak w asyście Mariusza Szewczyka, prokurenta Spółki PTTK Karpaty.

  Wymienieni goście wspólnie przytwierdzili również dużą tablicę ilustrującą przebieg Głównego Szlaku Karpackiego, który przebiega obok schroniska. Znakomita większość członków Komitetu Honorowego następnie zabrała głos, podkreślając wyjątkowość wydarzenia oraz życząc Jubilatowi dalszych owocnych lat w służbie turystyki. Komandor odczytał też okolicznościowy adres przesłany przez Prezesa ZG PTTK Jerzego Kapłona. Chóralnie odśpiewano gromkie "100-lat" Jubilatowi i przy pieśni "Szumi jawor szumi" wykonano wspólne rodzinne zdjęcie uczestników. Uroczystość zakończył ponowny hejnał trombity góralskiej.

  Komitet Organizacyjny szacuje, że w Złazie udział wzięło ok. 300 uczestników, co wobec niepewnej pogody (ranek pochmurny i mglisty, później jednak wyjrzało słońce i odsłoniły się widoki) wydaje się być dobrym wynikiem. Program w całości został zrealizowany, a piękna tablica będzie stanowiła wspaniałą pamiątkę po tym wyjątkowym wydarzeniu, więc można przypuszczać, że półroczne wysiłki organizatorów Złazu zakończyły się sukcesem.

   

  Komandor Złazu
  Zbigniew Pawlik

   

   

   

  Międzynarodowy Złaz Turystyczny
  z okazji 100-lecia Schroniska PTTK na Stożku
  dnia 9 lipca 2022 r.

  Lista gości

  • Mieczysław Szczurek - Starosta Cieszyński
  • Tomasz Bujok - Burmistrz miasta Wisła
  • Jakub Nowak - Wiceprezes ZGPTTK
  • Wojciech Napiórkowski - Wiceprezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK
  • Mariusz Szewczyk - PTTK Karpaty Sp. z o.o. - Prokurent Spólki
  • Jacek Czober - Przewodniczący Rady Prezesów O/PTTK woj.śląskiego
  • Halina Twardzik - Wicekomandor Złazu - Prezes PTTS "Beskid Śląski" w RCZ
  • Ondřej Burel - Członek Wojewódzkiego Zarządu KČT
  • Věra Byczanska - Szef Oddziału KČT Trzyniec
  • Anton Opial - Szef Oddziału KST Vysoka n/Kysucou
  • Sławomir Majsterkiewicz - Nadleśnictwo Wisła - leśniczy Wisła Łabajów
  • Piotr Dudzik - Nadleśnictwo Wisła
  • Grzegorz Gawłowski - GOPR Szef sekcji Cieszyn
  • Krzysztof Kępny - GOPR
  • Alojzy Szupina - Nestor cieszyńskich turystów, były prezes Klubu Narc."Watra"
  • Ryszard Mazur - Prezes Honorowy O/PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie
  • Wiesława Cimek - dawny gospodarz schroniska
  • Anna Cięgiel-Tochaczek - rodzina dawnego gospodarza schroniska Jana Cięgla

  Kierownictwo złazu oraz osoby współpracujące

  • Zbigniew Pawlik - Komandor Złazu - wiceprezes O/PTTK "BS" w Cieszynie
  • Izabela Rudzińska - Wicekomandor Złazu - Prezes O/PTTK "Wisła" w Wiśle
  • Krzysztof Cimek - Obecny gospodarz schroniska
  • Zbigniew Huczała - Prezes O/PTTK "BS" w Cieszynie
  • Maria Czyż - O/PTTK "BS" w Cieszynie
  • Krzysztof Greń - O/PTTK "BS" w Cieszynie
  • Irena Greń - O/PTTK "BS" w Cieszynie
  • Grażyna Pruska - O/PTTK "Wisła" w Wiśle
  • Anna Pilch - O/PTTK "Wisła" w Wiśle
  • Tadeusz Papierzyński - UM Wisła Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
  • Beata Tyrna - Reporter Głos, Zwrot, ox.pl
  • Henryk Więzik - Refertat GOT, O/PTTK "BS" w Cieszynie
  • Włodzimierz Zwierzchowski - Referat GOT - O/PTTK "Wisła" w Wiśle

   

   

   

   

   

   

   

   

  [GALERIA ZDJĘĆ - Rechtór]

  [Gazeta "ZWROT" - Link do artukułu]