O nas

Administrator

ondraszek logoNasza strona działa od 2003 roku i od tego czasu prowadzimy wirtualną historię naszego klubu. W dniu 6.11.1966 r. został założony Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek". Przewodniczącym został Władysław Sosna - "Szeryf". Do klubu wstąpiło wtedy 20 członków przeważnie z rocznika 1948-1951. "Ondraszek" był wówczas trzecim klubem turystyki kwalifikowanej przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, a dziesiątym klubem kolarskim w ówczesnym województwie katowickim. W 1979r. obowiązki prezesa Klubu przejął Andrzej Słota - "Jędruś", od 2006 roku jest nim Zbigniew Pawlik - "Rechtór". Klub w tym czasie zorganizował setki bliższych i dalszych rowerowych wypraw po Ziemi Cieszyńskiej, Polsce oraz zwiedził na rowerze kawał Europy. Klub od początku był ukierunkowany na turystykę rowerową i krajoznawstwo oraz stosował zawsze naczelną zasadę „poznawanie poprzez rower”.

Od tego czasu nieprzerwanie dostarczając informacji o działalności naszego klubu jak i imprezach zorganizowanych przez zaprzyjaźnione z nami Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej oraz sekcję rowerową "Olza" przy PTTS. Nasz klub kolarski działa już od 1966 a nasza strona internetowa powstała w roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie dostarczając informacji o działalności naszego klubu jak i imprezach zorganizowanych przez zaprzyjaźnione z nami Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej oraz sekcję rowerową "Olza" przy PTTS.

 

Nasze sukcesy

Organizacja kilkudziesięciu obozów kolarskich, w tym zagranicznych. Zwiedziliśmy na rowerach m.in. Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Holandię, Belgię, Danię, Wielką Brytanię, Austrię oraz Krym.

Organizacja centralnych imprez kolarskich:

  • XXX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej Oświęcim-Szczyrk 1990.
  • XLVIII Międzynarodowy Rajd Kolarski Wisła 1991.
  • Międzynarodowy Rajd Kolarski do Źródeł Olzy 2001 - finansowany przez fundusz PHARE (współogranizacja z PZKO z Czeskiego Cieszyna)
  • XLVI Ogólnopolski Zlot przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK "Ziemia Cieszyńska" 10 - 17.06.2006r. z bazą w Cieszynie
  • W roku 2014 zorganizowaliśmy spotkanie Rady Turystyki Kolarskiej PTTK woj. śląskiego w Cierlicku.
  • Organizacja spotkania Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej woj.ślaskiego w Ustroniu w 2017r.

Organizacja masowych imprez kolarskich dla mieszkańców miasta:

  • Rajdy na spostrzegawczość ITINERER
  • Całosezonowe Indywidualne Rajdy Rowerowe "Ziemia cieszyńska" w 2006 roku - IV edycja. Od 2007r rajd ten został przekształcony w rajd indywidulany pod tym samym tytułem i regionalną odznakę kolarską do indywidualnego zdobywania.
  • Triathlony Rowerowe w 2006 roku - IV edycja. Ten wielobój sportowy powstał z przekształcenia formuły uprzednio organizowanych "rajdów na spostrzegawczość"
  • Święta roweru dla dzieci.
  • W roku 2007 X Jubileuszowy Rajd Rodzinny na trasie Cieszyn-Skoczów-Bładnice.
  • Cieszyńskie Rowerowe Rajdy Rodzinne organizowane są corocznie (w 2015 - XVIII edycja)
  • Cieszyńskie Rowerowe Rajdy Rodzinny - w roku 2017 XX edycja

Działalność wydawnicza:

  • Nasz śpiewnik rowerowy - kapitalna pozycja dla śpiewających przy ognisku (było już V wznowienie).
  • Z okazji 40-lecia klubu powstało przeszło 100-stronicowe wydawnictwo "40 lat z Ondraszkiem" praca zbiorowa pod redakcją W. Sosny. Opracowanie jest bogato ilustrowane i zawiera kompendium wiedzy na temat turystyki kolarskiej na Ziemi Cieszyńskiej, historii klubu, kalendarium dat i wydarzeń, biografie zmarłych członków Ondraszka. Część publikacji to indywidulane opinie ondraszków o swoim klubie zestawione na podstawie zebranych ankiet. To dzieło naprawdę warto mieć w swojej biblioteczce.
  • Wydanie monografii "50 lat Ondraszka" z okazji złotych godów klubu.

Pozostała działalność:

  • W sali wystaw czasowych Muzeum Cieszyńskiego w dniach 9 - 30.06.2006r zorganizowaliśmy wystawę jubileuszową "40 lat z Ondraszkiem na kole". Prezentowaliśmy tam sprzęt i ekwipunek kolarski używany dawniej i dziś, klubowe trofea, afisze z dawnych wypraw, kroniki, zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wsród uczestników 46. P.T.Kol.
  • W 2005r. klub sprawił sobie proporczyki w barwach Cieszyna, które ozdabiają rowery.
  • W 2006r. emblemat Ondraszka przyozdobił jubileuszowy wieniec laurowy i w tej postaci trafił na metalową odznakę pamiątkową.
  • Organizacja wystawy jubileuszowej w sali Piwnica Muzeum Śląska Cieszyńskiego, która odbyła sie w dniach 04.11 - 2.12.2016r.
  • Organizacja konkursu fotograficznego "50 lat Ondraszka w obiektywie" przy współpracy z Klubem Fotograficznym PTTK "Start", który odbywał się w 2016 r. W konkursie wzięło udział 20 autorów którzy przesłali 92 prace.
  • Ustanowienie specjalnej jubileuszowej statuetki "50 wycieczek na 50 lecie klubu" do indywidualnego zdobywania w sezonach 2015 i 2016. Statuetkę zdobyło 16 osób.
  • Wydanie medalu jubileuszowego z okazji 50 lecia klubu.
  • wykonanie proporczyka jubileuszowego klubu.

W rankingu najlepszych klubów kolarskich w Polsce zajęliśmy miejsce V miejsce w 1999 roku, IV miejsce w roku 2000, VII miejsce w roku 2006, VI miejsce w 2012, VIII miejsce w 2013. Klub został wyróżniony wieloma dyplomami, odznaczeniami oraz listami pochwalnymi przez władze samorządowe miasta Cieszyna oraz władze PTTK zarówno centralne, jak i Oddziału "Beskid Śląski" z Cieszyna. Kilka lat temu z okazji XXXV-lecia w Domu Narodowym w Cieszynie urządzono, licznie odwiedzoną, wystawę trofeów oraz osiągnięć klubowych. Klub został także wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK. W roku 2012 otrzymaliśmy VI miejsce w ogólnopolskim konkursie na najaktywniejszy klub kolarski PTTK.

Szczególnym osiągnięciem jest nawiązanie stałej, transgranicznej współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Sportowym "Beskid Sląski" w Republice Czeskiej (prezes Władysław Janik) od roku 2006.

 

pttk pttsolzarokroweru