O nas

Rechtór

Ondraszek 50latW dniu 6.11.1966 r. przy Oddziale PTTK "Beskd Śląski" w Cieszynie został założony Turystyczny Klub Kolarski PTTK, któremu później dodano nazwę "Ondraszek". Przewodniczącym został założyciel Kolubu Władysław Sosna "Szeryf". Do klubu wstąpiło wówczas 20 członków przeważnie z rocznika 1948-1951. W tym czasie "Ondraszek" był trzecim klubem turystyki kwalifikowanej przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, a dziesiątym klubem kolarskim w ówczesnym województwie katowickim. W roku 1979 prezesem klubu został Andrzej Słota "Jędruś", a od roku 2006 jest nim Zbigniew Pawlik "Rechtór". Klub zorganizował setki bliższych i dalszych rowerowych wypraw po Ziemi Cieszyńskiej, Polsce oraz zwiedził na rowerze kawał Europy. Klub od początku był ukierunkowany na turystykę rowerową i krajoznawstwo oraz stosował w praktyce przyjęte motto "poznawanie poprzez rower".

Z dniem 1.06.1990 r. macierzysty O/PTTK nadał klubowi uprawnienia do przekształcenia się w Koło PTTK, które otrzymało nr 8. Od tego czasu klub funkcjonuje na prawach Koła PTTK i ma możliwość zrzeszania członków PTTK zainteresowanych nie tylko turystyką rowerową.

Od roku 1992 klub przystąpił do Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK woj. śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Klub dysponuje gablotą informacyjną zlokalizowaną w Cieszynie przy ul. Bobreckiej, a strona internetowa działa od roku 2003. Funkcjonujemy również na portalu społecznościowym facebook. Za pomocą tych narzędzi, anonsów prasowych i e-maili nieprzerwanie dostarczamy zaiteresowanym informacji o naszych propozycjach oraz imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnioną sekcję rowerową przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Sportowym "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej.

Nasza działaność.

Podstawową formą działaności jest organizacja jednodniowych wycieczek krajoznawczych w bliższą czy dalszą okolicę. Niektóre z nich układały się w wielosezonowe cykle np. "Ziemia Cieszyńska znana i nieznana", "Na rowerze i pod żaglami", a ostatnio "W klasztorze i na rowerze". Organizujemy również kilkudniowe wyprawy górskie w wielosezonowym cyklu "W góry, w góry miły bracie...", czy też rowerowe np. 2019 Greenway Jizera, 2022 rowerowym szlakiem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zorganizaliśmy też wiele zagranicznych obozów kolarskich w trakcie których zwiedziliśmy m.in. Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Holandię, Belgię, Danię, Wielką Brytanię, Austrię, Białoruś, duński Bornholm, zachodnią Ukrainę, Finlandię oraz Krym.

Zadaniem klubu jest propagowanie turystyki kolarskiej, więc aby uczestniczyć w proponowanych wycieczkach nie trzeba być członkiem Ondraszka. Z radością powitamy każdego rowerzystę bez względu na jego kondycję i wiek. Należy jednak pamiętać, że nasze propozycje nie są kierowane do osób zainteresowanych sportem kolarskim.

Organizacja imprez i spotkań kolarskich:

 • IX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej 1969 Strumień-Istebna,
 • XXX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej Oświęcim-Szczyrk 1990 (współorganizacja),
 • XLVI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej 2006 "Ziemia Cieszyńska" z bazą w Cieszynie,
 • Międzynarodowy Rajd Kolarski AIT Wisła 1991, i jednocześnie XLVIII Centralny Zlot Kolarski PTTK,
 • Transgraniczny Rajd Kolarski "Do Źródeł Olzy" od roku 1998. W roku 2022 odbyła się jubileuszowa XX edycja (współorganizacja z PTTS i PZKO),
 • Transgraniczny Rajd Kolarski "Do Ujścia Olzy" od roku 2007. W roku 2019 odbyła się XII edycja (współorganizacja z PTTS),
 • organizacja spotkań klubów t.kol. zrzeszonych w Radzie Turystyki Kolarskiej PTTK woj. śląskiego: 2006r. - Cieszyn, 2014r. - Cierlicko, 2017r. - Ustroń, 2022r. - Hażlach.

Organizacja imprez rowerowych dla mieszkańców miasta:

 • Triathlony Rowerowe. Ten wielobój sportowy powstał z przekształcenia formuły uprzednio organizowanych "rajdów na spostrzegawczość" i był kontynuowany do roku 2011.
 • Święto roweru dla dzieci: z inicjatywy A.Sorkowicza "Ola" i przy współracy z UM Cieszyn rozpoczęto organizację imprezy pn. "Dzień Dziecka z Ondraszkiem". W roku 2022 odbyła się III edycja.
 • Cieszyńskie Rowerowe Rajdy Rodzinne. Przy współpracy z UM Cieszyn rajdy organizowane są od roku 1998 jako impreza adresowana do wielopokoleniowych rowerowych rodzin. W 2022 odbyła się XXIV edycja.

Działalność wydawnicza:

 • "Nasz śpiewnik rowerowy" w formacie kieszonkowym dla śpiewających przy ognisku (ukazało się V wznowień).
 • z okazji 40-lecia klubu powstało obszerne wydawnictwo "40 lat z Ondraszkiem" jako praca zbiorowa pod redakcją Władysława Sosny "Szeryfa". Bogato ilustrowane opracowanie zawiera kompendium wiedzy na temat turystyki kolarskiej na Ziemi Cieszyńskiej i historii klubu jak również kalendarium dat i wydarzeń z życia klubu. Część publikacji to indywidualane opinie i wspomnienia członków o swoim klubie.
 • z okazji 50-lecia klubu opracowano monografię "50 lat Ondraszka" na ponad 100 stronach uzupełniającą poprzednie wydanie o wspomnienia i wydarzenia z lat 2005-2015.

Ustanowienie regionalnych odznak turystyki kwalifikowanej:

 • Całosezonowe Indywidualne Rajdy Rowerowe "Ziemia cieszyńska" w 2006 roku odbyła się IV edycja. Od 2007r rajd ten został przekształcony w rajd indywidulany pod tym samym tytułem i regionalną odznakę kolarską do indywidualnego zdobywania.
 • Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie oraz macierzystym O/PTTK w roku 2019 ustanowiono odznakę "Rowerem dookoła Śląska Cieszyńskiego".
 • W roku 2022 przy współpracy z UM Skoczów trwają prace nad ustyanowieniem odznaki "Śladami konfliktu zbrojnego CZ-PL 1919".

Pozostała działalność:

 • w roku 2006 zorganizowaliśmy wystawę jubileuszową "40 lat z Ondraszkiem na kole". Następnie w roku 2010 prezentowaliśmy klubowe trofea jako cześć wystawy Jubileuszowej O/PTTK z okazji 100-lecia PTT-PTTK. Kolejna wystawa została zorganizowna w roku 2016 z okazji Jubileuszu 50-lecia klubu. Zaprezentowaliśmy tam sprzęt i ekwipunek kolarski używany dawniej i dziś, klubowe trofea, afisze z dawnych wypraw, kroniki, zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki.
 • Od 2005r. klub zaopatrzył członków w proporczyki w barwach Cieszyna, które ozdabiają rowery.
 • Organizacja konkursów fotograficznych: w roku 2008 "Rower mój najlepszy przyjaciel", w roku 2016 "50 lat Ondraszka w obiektywie" przy współpracy z Klubem Fotograficznym PTTK "Start".
 • Ustanowienie specjalnej jubileuszowej statuetki "50 wycieczek na 50 lecie klubu" do indywidualnego zdobywania w sezonach 2015 i 2016. Statuetkę zdobyło 16 osób.
 • W 2006r. z okazji Jubileuszu 50-lecia klubu wydano Medalu Jubileuszowy, a logo Ondraszka przyozdobił wieniec laurowy.
 • Od początku istnienia klubu prowadzimy kronikę. Do roku 2022 obejmuje 27 tomów.

Nasze sukcesy.

Wyróżnienia klubu:

 • 1977 - Srebrna Honorowa Odznaka PTTK
 • 1985 - medal 75-lat Turystyki Polskiej na Ziemi Cieszyńskiej
 • 1992 - Złota Honorowa Odznaka PTTK
 • 2016 - Śląska Honorowa Odznaka PTTK
 • 2021 - Tytuł "Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich" w konkursie na Osobowość Ziem Górskich
 • 2021 - Dyplom Marszałka woj. Śląskiego "Za zasługi w rozwoju turystyki"

W rankingu najlepszych turystycznych klubów kolarskich w Polsce prowadzonym przez Komisję Turystyki Kolarskiej PTTK przy ZG PTTK zajęliśmy w latach:

 • 1999 - V miejsce
 • 2000 - IV miejsce
 • 2006 - VII miejsce
 • 2012 - VI miejsce
 • 2013 - VIII miejsce

Za najważniejsze osiągnięcie klubu uważamy nawiązanie stałej i dobrej współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Sportowym "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej. Współpracę nawiązano w roku 2006 za prezesury Władysława Janika zm.13.08.2009r, a obecnie prezesem jest Halina Twardzik. Szefem sekcji kolarskiej był Zdzisław Fierla zm. 27.08.2021r, a obecnie sekcję prowadzi Robert Wałaski.

 

opracował: Zbigniew Pawlik "Rechtór"