Odznaki 60-lecia PTTK

Skryba

3.03.2011

Zestawienie zdobytych odznak turystycznych „60-lecia PTTK„ przez członków Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” w Cieszynie za 2010r.

 1. Jadwiga Gracjarz
 2. Jarosław Rezmer
 3. Marian Wlach
 4. Alicja Wlach
 5. Zbigniew Pawlik
 6. Alicja Pawlik
 7. Janina Pawlik
 8. Justyna Pawlik
 9. Leszek Szurman
 10. Danuta Bieda
 11. Leszek Nowak
 12. Henryk Moskała
 13. Józef Lincer
 14. Stanisław Pawlik
 15. Barbara Nowak
 16. Andrzej Nowak

Odznakę można zdobywać do 31.12.2011r.