Kolarskie Odznaki Turystyczne przyznane przez TRW w latach 1973-2014

Skryba

18.02.2015

Poniższy wykres przedstawia ilość przyznanych odznak małych brązowych (kolor brązowy), małych srebrnych (kolor szary), oraz małych złotych (kolor złoty) w latach 1973-2014.

 

1973
3
4
 - 7 
1974
7
4
3
 - 14 
1975
9
3
 - 12 
1976
7
4
 - 11 
1977
3
3
1
 - 7 
1978
12
4
 - 16 
1979
15
2
 - 17 
1980
8
5
2
 - 15 
1981
8
2
 - 10 
1982
 - 0 
1983
7
3
2
 - 12 
1984
1
2
 - 3 
1985
10
3
 - 13 
1986
4
1
1
 - 6 
1987
12
1
 - 13 
1988
2
2
1
 - 5 
1989
2
2
 - 4 
1990
 - 0 
1991
3
2
1
 - 6 
1992
 - 0 
1993
 - 0 
1994
 - 0 
1995
9
2
 - 11 
1996
10
4
 - 14 
1997
1
2
 - 3 
1998
4
3
 - 7 
1999
13
 - 13 
2000
1
1
 - 2 
2001
24
2
 - 26 
2002
4
2
 - 6 
2003
4
7
 - 11 
2004
1
1
1
 - 3 
2005
1
1
1
 - 3 
2006
11
7
3
 - 21 
2007
4
1
2
 - 7 
2008
9
1
1
 - 11 
2009
6
2
3
 - 11 
2010
5
4
 - 9 
2011
6
4
6
 - 16 
2012
15
6
4
 - 25 
2013
5
8
4
 - 17 
2014
6
3
6
 - 15

 

Poniższzy wykres przedstawia ilość przyznanych odznak dużych brązowych (kolor brązowy), dużych srebrnych (kolor szary), oraz dużych złotych (kolor złoty) w latach 2000-2014.

 

2000
1
 - 1 
2001
 - 0 
2002
 - 0 
2003
 - 0 
2004
 - 0 
2005
 - 0 
2006
1
 - 1 
2007
1
 - 1 
2008
1
1
1
 - 3 
2009
3
 - 3 
2010
2
3
 - 5 
2011
1
1
 - 2 
2012
1
1
 - 2 
2013
5
2
1
 - 8 
2014
3
5
3
 - 11

 

Poniższa tabela przedstawia ilość okazjonalnych odznak przyznanych w latach 1973-2014.

Odznakado 2008200920102011201220132014Suma
IRR "Ziemia Cieszyńska" 25 5 0 0 1 1 6 38
Jubileuszowa Odznaka 60 Lat PTTK 0 0 16 4 0 0 0 20
Jubileuszowa Odznaka 60 Lat Tur. Kolar. w PTTK 0 0 0 0 33 5 0 38
Kolarski Rajd Krajoznawczy woj. Bielskiego 0 0 0 1 0 1 3 5
Rajd Dookoła Polski stopień mały 0 0 0 0 0 1 1 2
Rajd Dookoła Polski stopień duży 0 0 0 0 0 0 1 1
WiślanaTrasa Rowerowa 0 0 0 0 0 1 0 1
Odznaka Krajoznawcza Ziemi Płockiej 0 0 0 0 0 2 0 2
Szlakiem Wielkiej Wojny 0 0 0 0 0 0 1 1
Latarnie Morskie Poskiego Wybrzerza 0 0 0 0 0 0 1 1

W latach 1973-2008 przyznano w sumie 340 odznak, sumaryczna ilość oznak przyznanych w latach następnych przedstawiona jest na wykresie poniżej. Do końca roku 2014 przynano w sumie 548 odznak.

 

19
30
23
61
36
39
2009
2010
2011
2012
2013
2014