Przyznane kolarskie odznaki turystyczne PTTK w 2015r.

Skryba

27.01.2016

Odznaki kolarskie PTTK

KOT mała brązowa 4 sztuki
KOT mała srebrna 3 sztuki
KOT mała złota 3 sztuki
KOT duża brązowa 3 sztuki
KOT duża srebrna 1 sztuka
KOT duża złota 2 sztuki
Szlakami zamków w Polsce w stopniu brazowym 2 sztuki
Szlakami zamków w Polsce w stopniu srebrnym 1 sztuka
Kolarskie odznaki regionalne PTTK
Indywidualny rajd rowerowy "Ziemia Cieszyńska" 3 sztuki
Rajd krajoznawczy byłego województwa bielskiego 4 sztuki

Inne odznaki turystyczne PTTK (piesze)

GOT w stopniu małym brązowym 1 sztuka
Główny szlak beskidzki w stopniu diamentowym 1 sztuka
Beskidzkie tysięczniki nadana przez Slavoj Czeski Cieszyn 1 sztuka

Razem turystycznych odzak PTTK: 29 sztuk.

Odznaki zgłoszone po 5 stycznia 2016 były przyznane w 2015 roku i nie były ujęte w sprawozdaniu ZG PTTK.

Odznaki kolarskie
Kot duża brązowa 2 sztuka
Szlakami zamków w Polsce w stopniu brązowym 1 sztuka
Mały rajd dookoła Polski 1 sztuka
Odznaki piesze
GOT mała srebrna 2 sztuki
Międzynarodowa odznaka turystyczna "Beskidy II" 2 sztuki

W sumie wydano 37 odznak.

Zestawienie szczegółowe

Kolarskie odznaki turystyczne

 1. KOT mała brązowa
  • Szurman Leszek, nr wer. 1/253/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn (2. raz)
  • Owczarzy Wiesław, nr wer. 2/254/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Zydek Jadwiga, nr wer. 3/255/2015 niezrzeszona
  • Zydek Mieczysław, nr wer. 4/256/2015 niezrzeszony
 2. KOT mała srebrna
  • nr wer. 1/106/2015 PTTK Bielsko – Biała
  • Woszczyński Jan, nr wer. 2/107/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Szurman Leszek, nr wer. 3/108/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn (2. raz)
 3. KOT mała złota
  • Szemla Zygmunt, nr wer. 1/45/2015 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Szemla Janina, nr wer. 2/46/2015 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Szurman Leszek, nr wer. 3/47/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn (2. raz)
 4. KOT duża brązowa
  • Szarzec Beata, CRW nr wer. 12/170 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Kroczek Teresa, Referat V K-ce nr wer. 4172/28/15 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Kroczek Mirosław, Referat V K-ce nr wer. 4173/29/15 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Wlach Alicja, CRW nr wer. 4/162* TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Wlach Marian, CRW nr wer. 5/163* TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 5. KOT duża srebrna
  • Nowak Leszek, Referat V K-ce nr wer. 4187/43/15 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 6. KOT duża złota
  • Holisz Małgorzata, Referat V K-ce nr wer. 186/V/15
   PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
  • Holisz Kazimierz, Referat V K-ce nr wer. 187/V/15
   PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
 7. Szlakami zamków w Polsce
  • w stopniu brązowym
   • Holisz Małgorzata, Referat V K-ce nr wer. 209/8/15
    PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
   • Holisz Kazimierz, Referat V K-ce nr wer. 210/9/15
    PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
   • Szurman Leszek, Referat V K-ce nr wer. 202/1/15
    TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • w stopniu srebrnym
   • Szurman Leszek, Referat V K-ce nr wer. 69/5/15 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 8. Mały rajd dookoła Polski
  • Szurman Leszek, Referat V K-ce nr wer. 81.5/15 TKK PTTK ”Ondraszek” Cieszyn (3. raz)
 9. Indywidualny rajd rowerowy „ziemia cieszyńska”
  • Walichrad Eugeniusz, nr wer. 1/39/2015
  • Prawdzik Urszula, nr wer. 2/40/2015
  • Prawdzik Mieczysław, nr wer. 3/41/2015
 10. Rajd krajoznawczy (dawnego) województwa bielskiego (1975 – 1998)
  • Machała Henryk, nr wer. 1/4/2015 kolekcjoner PTTK, Klub „Gronie” Tychy
  • Krupiński Tomasz, nr wer. 2/5/2015 kolekcjoner PTTK Jaworzno
  • Krupiński Tomasz, nr wer. 3/6/2015 kolekcjoner PTTK Jaworzno
  • Zegarek Tomasz, nr wer. 4/7/2015 PTTK Zawiercie

Turystyka piesza

 1. Główny szlak beskidzki w stopniu diamentowym
  • Szurman Leszek, nr wer. 265, nadał CRW Kraków TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 2. Tysięczniki beskidów
  • Szurman Leszek, nr wer. 100 – dnia, 08.09.2015 nadana przez Slavoj Czeski Cieszyn TKK PTTK „Ondraszek”
 3. Górskie odznaki turystyczne
  • GOT w stopniu małym brązowym
   • Szurman Leszek, nr wer.147/2015* nadana przez O/PTTK w Cieszynie TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • GOT w stopniu małym srebrnym
   • Wlach Marian, nr wer. 149/2015* nadana przez O/PTTK w Cieszynie TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
   • Wlach Alicja, nr wer. 150/2015* nadana przez O/PTTK w Cieszynie TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 4. Międzynarodowa odznaka turystyczna „Beskidy II”
  • Wlach Marian, nadana 08.09.2015* przez O/PTTK w Wiśle TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Wlach Alicja, nadana 08.09.2015* przez O/PTTK w Wiśle TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn

* - Odznaki przyznane w 2015, zgłoszone po 5 stycznia 2016, nie zostały ujęte w sprawozdaniu ZG PTTK.