Sprawozdanie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego KOT 2017

Paparazzi

 

Sprawozdanie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego KOT
przy Turystycznym Klubie Kolarskim PTTK Ondraszek,
Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie
za okres od 2013 r. do 2016 r.

 

Szanowni Państwo, Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy oraz Sympatycy turystyki rowerowej.

Ubiegły 2016 rok był 43 rokiem funkcjonowania Terenowego Referatu Weryfikacyjnego KOT w Cieszynie. W okresie od 1973 do 2016 przyznano 663 turystyczne odznaki w systemie PTTK. W minionej kadencji przyznano:

  1. w 2013 roku – 36 odznak,
  2. w 2014 roku – 39 odznak,
  3. w 2015 roku – 37 odznak.

Rok 2016 był rokiem szczególnym, Jubileuszu 50-lecia Turystycznego Klubu Kolarskiego Ondraszek. W tym Jubileuszowym roku zweryfikowano i przyznano:

    1. KOT – 30 odznak,
    2. KOP – 3 odznaki,
Mały Rajd dookoła Polski 1 odznaka
Szlakiem Latarń Morskich Polskiego Wybrzeża 4 odznaki
IRR Ziemia Cieszyńska 3 odznaki
Jubileuszowa statuetka 50 wycieczek na 50 lat TKK 16 odznak
Honorowa Statuetka Jubileuszowa 50-lecie TKK Ondraszek 11 odznak
oraz inne odznaki PTTK 10 odznak
razem w roku 2016 przyznano 78 odznak

 

W minionej kadencji (2013-2016) przyznano ogółem 190 odznak.

W poprzedniej kadencji (2009-2012) przyznano ogółem 120 odznak.

A jeszcze wcześniej w latach (2005-2008) przyznano ogółem 73 odznaki.

Wymienione ilości zdobywanych odznak w przedstawionych trzech kadencjach świadczą o dynamicznym rozwoju potencjału turystycznego Cieszyńskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK Ondraszek.

Szczególny wpływ na rozwój turystyki rowerowej miała likwidacja szlabanów na rzece Olzie. Powstało porozumienie, Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek” i Towarzystwa Rowerowego „Olza” przy PTTS na Zaolziu, a następnie wspólne regionalne planowanie i realizacja wspólnych rowerowych inicjatyw, wycieczek, rajdów i obozów, w tym także wyjazdów na Ogólnopolskie Szkoleniowe Zloty Przodowników Turystyki Kolarskiej czy też Międzynarodowe Obozy w Czechach. Zharmonizowany rozwój wspólnych turystycznych zainteresowań oraz bezpośredni kontakt stworzył możliwość zdobywania turystycznych odznak PTTK również przez turystów z PTTS-u.

Do zdobywania PTTK-owskich odznak kolarskich przystąpił również turyści rowerowi z Klubu Rowerowego „Przerzutka” w Zebrzydowicach. Klub jest poza strukturami PTTK, lecz wielu członków tego Klubu należy do PTTK.

Odnotowane zostały również przypadki przyznania odznak sympatykom indywidualnej turystyki rowerowej.

Dobry klimat dla działań zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej należy kontynuować, koncentrując działania w jak najszerszym stopniu turystycznego wiązania i angażowania mieszkańców naszego regionu.

Nie bez znaczenia na rozwój turystyki rowerowej w naszym regionie ma proces podnoszenia bezpieczeństwa i wyłączenia ruchu rowerowego poza część drogi przeznaczonej do ruch pojazdów mechanicznych. W moim odczuciu proces bezpieczeństwa jest zbyt wolno wdrażany, krótko mówiąc w sposób niezadowalający.

Na zakończenie serdecznie zapraszam wszystkich do uprawiania turystyki aktywnej i zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej PTTK.

Odznaki turystyczne są swoistym certyfikatem kwalifikacji turystycznych i wizytówką zamiłowań turystycznych. Dziękuję za uwagę.

Cieszyn 20.01.2017r.

Andrzej „Skryba” Nowak
TRW-KOT-PTTK
Cieszyn.

  


  

Nieoficjalne współzawodnictwo „Ondraszków”
w zdobywaniu turystycznych odznak PTTK w 2016 roku

Miejsce Nazwisko i imię Ilość odznak
I Szurman Leszek
KOT duża brązowa
KOP st. popularny + brązowa i srebrna
Mały Rajd dookoła Polski
Główny Szlak Sudecki stopień diamentowy
Górska Odznaka Turystyczna stopień mała srebrna + duża brązowa
Zimowa Odznaka Górska, stopień złoty
Jubileuszowa 50/50
zdobył 10 odznak
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
II Rezmer Jarosław
KOT mała brązowa + mała srebrna + duża złota
Odznaka 1050 Rocznicy Chrztu Polski
GOT „Za wytrwałość”
ZOG Zimowa Odznaka Górska stopień brązowy
Jubileuszowa 50/50
zdobył 7 odznak
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
III Warpechowski Andrzej
KOT mała brązowa, srebrna i brązowa, duża brązowa i srebrna
Jubileuszowa 50/50
zdobył 6 odznak
5 szt.
1 szt.
IV Rezmer Jadwiga
KOT duża brązowa
Odznaka 1050 Rocznica Chrztu Polski
GOT „Za wytrwałość
ZOG Zimowa Odznaka Górska
Jubileuszowa 50/50
zdobyła 5 odznak
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
V ex aequo Sorkowicz Aleksander i Beniamin
KOT duża brązowa i srebrna
IRR Ziemia Cieszyńska
Jubileuszowa 50/50
zdobyli po 4 odznaki
2 szt.
1 szt.
1 szt.
VI ex aequo Kazimiera i Henryk Hansel
KOT mała brązowa i srebrna
Jubileuszowa 50/50
zdobyli po 3 odznaki
2 szt.
1 szt.
VII ex aequo Andrzej Nowak „Ziołowy”
KOT duża srebrna
Jubileuszowa 50/50
zdobył 2 odznaki
1 szt.
1 szt.
Krawczyk Łukasz
KOT mała brązowa i srebrna
zdobył 2 odznaki
2 szt.
Holisz Małgorzata i Kazimierz
Odznaka Szlakiem Latarni Morskich Polskiego Wybrzeża w stopniu brązowym i srebrnym
zdobyli po 2 odznaki
2 szt.
Pawlik Stanisław
KOT mały złoty
Jubileuszowa 50/50
zdobył 2 odznaki
1 szt.
1 szt.

 

Sporządził: 20.01.2017 r.

Andrzej „Skryba” Nowak
TRW-KOT-PTTK
Cieszyn