Zestawienie zdobytych odznak na dzień 20.01.2017

Skryba
Zestawienie zdobytych odznak w latach 1973-2008
Rok Mała brązowa Mała srebrna Mała złota Duża brązowa Duża srebrna Duża złota RAZEM
1973 3 4         7
1974 7 4 3       13
1975 9 3         12
1976 7 4         11
1977 3 3 1       7
1978 12 4         16
1979 15 2         17
1980 8 5 2       15
1981 8 2         10
1982              
1983 7 3 2       12
1984 1 2         3
1985 10 3         13
1986 4 1 1       6
1987 12 1         13
1988 2 2 1       5
1989 2 2         4
1990              
1991 3 2 1       6
1992              
1993              
1994              
1995 9 2         11
1996 10 4         14
1997 1   2       3
1998 4   3       7
1999 13           13
2000 1   1     1 3
2001 24 2         26
2002 4   2       6
2003 4 7         11
2004 1 1 1       3
2005 1 1 1       3
2006 11 7 3   1   22
2007 4 1 2       7
2008 9 1 1 1 1 1 14

 

 

Zestawienie zdobytych odznak w latach 1973-2016
Razem przyznano 1973 - 2008r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM
KOT mała brązowa 209 6 5 6 15 5 6 4 8 264
KOT mała srebrna 78 2 4 4 6 8 3 3 10 118
KOT mała złota 22 3   6 4 4 6 3 2 50
KOT duża brązowa 1 3 2 1   5 3 5 4 24
KOT duża srebrna 2   3   1 2 5 1 4 18
KOT duża złota 3     1 1 1 3 2 2 13
IRR "Ziemia Cieszyńska" 25 5     1 1 6 3 3 44
Jubileusz 60-lecia PTTK     16 4           20
Jubileusz 60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK         33 5       38
Kol.R.Kraj. woj. bielskiego       1   1 3 4   9
Rajd Dookoła Polski stopień mały           1 1 1 1 4
Rajd Dookoła Polski stopień duży             1     1
Wiślana Trasa Rowerowa           1       1
Odznaka Krajoznawcza Ziemi Płockiej           2       2
Szlakiem Wielkiej Wojny             1     1
Latarnie Morskiej Polskiego Wybrzeża             1   4 5
Szlakami zamków w Polsce w stopniu brązowym przyznane po raz pierwszy               3   3
Szlakami zamków w Polsce w stopniu srebrnym przyznane po raz pierwszy               1   1
KOP Kolarska Odznaka Pielgrzyma                 4 4
Jubileuszowa Statuetka 50/50 TKK Ondraszek                 16 16
GOT-y i inne turystyczne odznaki PTTK przyznane przez inne referaty               7 10 17
RAZEM 340 19 30 23 61 36 39 37 78 663

 

sporządził: 20.01.2017 r.
Andrzek "Skryba" Nowak
TRW-KOT-PTTK
Cieszyn