Zebranie Oddziału PTTK "Beskid Śląski"

Rechtór

6.01.2007

Zebranie plenarne Zarządu Oddziału PTTK "Beskid Śląski" 13.12.2006r. Na ostatnie kończące rok zebranie plenarne zarządu Oddziału zostałem specjalnie zaproszony przez kol. Ryszarda Mazura - prezesa Oddziału. Powód zaproszenia został niebawem ujawniony - na ręce Prezesa wpłynęło pismo z ZGPTTK będące zarówno podsumowaniem jak i podziękowaniem za "profesjonalną" jak określono organizację 46. zlotu P.T.Kol. Tematyka związana z jubieluszem klubu i działaniami z tym związanymi zdominowała w dużej części wystąpienie kol. Prezesa. Wspomniał bowiem oprócz organizacji zlotu na takie ważne wydarzenia jak okolicznościową wystawę i spotkanie jubileuszowe. Zwrócił również uwagę, że bogaty program jubileuszowego sezonu został całkowicie i pomyślnie zrealizowany. Kol. Ryszard Mazur w imieniu Oddziału przekazał na moje ręce podziękowanie wszystkim klubowiczom oraz sympatykom turystyki kolarskiej którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego dużego sukcesu - co niniejszym czynię.