Nasz człowiek we władzach odziału PTTK

Rechtór

1.04.2009

Dnia 21. marca 2009r w szacownej sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza odbył się XXV Zjazd Zwyczajny Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie. Zjazd był kolejnym ogniwem kampanii sprawozdawczo-wyborczej PTTK, która zaczęła się w kołach i klubach a skończy we władzach naczelnych w Warszawie. Ondraszka reprezentowali delegaci wybrani na naszym zebraniu wyborczym: M. Biłko-Holisz, A. Słota, Z. Pawlik (A.Nowak niestety z powodu wyjazdu był niebecny).

Prezes R. Mazur w sprawozdaniu za kadencję 2005-2008 wysoko ocenił m.in.nasz klub i powiedział dużo ciepłych słów pod naszym adresem - słowem Ondraszki górą! W tajnych wyborach wyłoniono 11-osobowy zarząd na następną kadencję, a wśród kandydatów był również i nasz człowiek. Ostatecznie skład zarządu oddziału weszli: R.Mazur, który stosunkiem głosów 10:1 (w tajnych wyborach) został ponownie wybrany prezesem, Wiceprezesami pozostali: H. Więzik i Z. Pawlik, sekretarzem M. Czyż a skarbnikiem U. Nowak. Członkowie zarządu to: Z. Kolarczyk, J. Konieczny, J. Polok, P. Stebel, R. Syrokosz, A. Szupina.

Wszyscy są wytrawnymi turystami, prężnie działającymi w różnych odziałowych kołach i klubach, co miejmy nadzieję, dobrze rokuje na przyszłość turystyki na Ziemi Cieszyńskiej.