Spotkanie rocznicowe 105-lecie PTT-PTTK Oddziału „Beskid Śląski” w Cieszynie

Rechtór

23.04.2015

Stwierdzenie, że czas pędzi nieubłagalnie naprzód w tym przypadku jest jak najbardziej prawdziwe. Zupełnie niedawno – w 2010r. – obchodziliśmy hucznie jubileusz 100-lecia i teraz znów kolejnych 5 lat za nami. Spotkanie rocznicowe jest zawsze okazją do wyróżnienia działaczy, którzy w szczególny sposób się przyczynili do promowania i rozwijania turystyki na Ziemi Cieszyńskiej. W tym zakresie przygotowania rocznicy rozpoczęły się już w roku ubiegłym, gdyż wnioski o wyróżnienia dla wytypowanych osób – w tym Ondraszków musiały przejść długą i wielostopniową weryfikację. Na poziomie klubu najwięcej się nad tym napracował nasz Skyba jako członek Oddziałowej Kapituły odznaczeń i wyróżnień.

Zarząd oddziału PTTK w lutym powołał zespół organizacyjny, którego przewodniczącym mianowano piszącego te słowa Zbyszka. Zespół regularnie się spotykał aby wypracować szczegółowy scenariusz oraz zaplanować wszelkie sprawy organizacyjne. Najwięcej czasu poświęcono na ustalenie listy osób i instytucji które należało wyróżnić i do samego końca ulegała ona zmianom. Doszliśmy też do wniosku, że ze względu ich ilość część z nich zostanie przekazana przy innych okazjach, z których najbliższe nastąpi 25.04.2015r. z okazji rocznicy 85-lecia koła PTTK w Skoczowie.

W słoneczną sobotę 11.04.2015r. odświętnie udekorowana Sala Konferencyjna Domu Narodowego w Cieszynie zapełniła się gośćmi oraz przedstawicielami wszystkich ogniw organizacyjnych oddziału. Ondraszka reprezentowali: Ośka, Bystry, Rozstrzapek, Afi, Kropelka, Baśka, Skryba, Apanaczi, Jędruś, Rechtór oraz nasi zacni Szeryfowie. Był też nestor cieszyńskich turystów kolarzy L. Jurys. Na spotkaniu pełniłem funkcję „mistrza ceremonii” czyli konferansjera z zadaniem utrzymania całości w reżimie czasowym.

Nasi znamienici goście stawili się w licznym gronie. Byli to zarówno przedstawiciele władz miasta Cieszyna (Burmistrz R. Macura), Starostwa Powiatowego (Starosta J. Król), ZGPTTK (prezes R. Bargieł), Związku oddziału PTTK województwa Śląskiego (przewodniczący J. Czober), okolicznych Oddziałów PTTK z Jastrzębia, Wisły i Bielska-Białej oraz innych stowarzyszeń i firm wspierających. Była też obecna P. Halina Twardzik reprezentująca zaolziańskich turystów z PTTSu. Jubilata czyli oddział PTTK „Beskid Śląski” reprezentował jego zarząd w tym obaj prezesi – Honorowy (R.Mazur) i obecny (J. Tyczkowski).

Po wystąpieniach R. Mazura i J. Tyczkowskiego, którzy przedstawili rys historyczny oraz teraźniejszość turystyki na Ziemi Cieszyńskiej przez pryzmat działalności Oddziału, przystąpiliśmy do wręczania odznaczeń i wyróżnień. Z Ondraszków nominowali zostali:

Z nadania Prezydenta RP (zostanie wręczony 29.04.2015r w Katowicach): 
Pawlik Zbigniew - Brązowy Krzyż Zasługi

Z nadania Marszałka Województwa Śląskiego (zostanie wręczona 25.04.2015r w Skoczowie): 
Pawlik Zbigniew - Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Z nadania Ministra Sportu i Turystyki (wręczył ją kol. R. Bargieł i R. Mazur): 
Rezmer Jarosław - Odznaka „Zasłużony dla Turystyki”

Nadane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK (wręczył go kol. R.Bargieł i J. Czober): 
Pawlik Zbigniew - Dyplom 60-lecia Komisji Krajoznawczej

Nadane przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego (wręczyli je kol. J. Czober i J. Tyczkowski):

 • Biłko-Holisz Maria - Śląska Odznaka Honorowa

 • Nowak Andrzej - Śląska Odznaka Honorowa

 • Pawlik Janina - Śląska Odznaka Honorowa

 • Rezmer Jarosław - Śląska Odznaka Honorowa

 • Słota Andrzej - Śląska Odznaka Honorowa

 • Toman Barbara - Śląska Odznaka Honorowa

 • Zmełty Władysław - Śląska Odznaka Honorowa

 • Nowak Barbara - Dyplom Honorowy Rady Prezesów

 • Rezmer Jadwiga - Dyplom Honorowy Rady Prezesów

Nadane przez Zarząd oddziału PTTK Beskid Śląski w Cieszynie „Dyplom uznania za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Cieszyńskiej” (wręczał J. Tyczkowski) otrzymali:

 • Nowak Andrzej

 • Pawlik Zbigniew

 • Rezmer Jarosław

 • Słota Andrzej

 • Sosna Emilia

 • Sosna Władysław

 • Hamera Piotr

 • Nowak Andrzej „Ziołowy”

 • Pawliczek Krystyna

 • Pawliczek Ryszard

 • Stasik Jan

 • Szarzec Beata

 • Szurman Leszek

 • Kasztura Krzysztof

 • Nowak Włodzimierz

 • Zdzisław Fierla z PTTS-u

Po części Dyplomy wręczono na spotkaniu a pozostałe zostaną przekazane adresatom na otwarciu sezonu. W części przeznaczonej dla wystąpień gości padło wiele ciepłych i miłych słów pod adresem Jubilata. Niektóre zostały poparte okolicznościowymi prezentami zazwyczaj w formie książkowej. Najoryginalniejszym była chyba „książka” od przyjaciół zza Olzy oraz wiersz „Ku czci” wymyślony przez zarząd oddziału PTTK w Bielsku-Białej.

W programie artystycznym nastąpiło zestawienie tradycji i współczesności. Tradycję reprezentował Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej w programie wokalno-tanecznym, a współczesność to próbka umiejętności Damskiej Grupy Tanecznej „Volta”, która zaprezentowała pokaz taneczny „latino-solo” w układzie choreograficznym D. Bawora. Członkinią zespołu też jest nasz Ondraszek - Alapala. Oba występy wszystkim się podobały i zebrały gromkie brawa.

Spotkanie rocznicowe było pełne pozytywnych wzruszeń, a dzięki obecnym przedstawicielom mediów na pewno będziemy mogli o nim przeczytać w lokalnych mediach. Dodam, że zakończyliśmy go o czasie!